Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Predmet Sociologije- (4)

  • · Odredjenje predmeta sociologije
  • · Sociologija I druge drustvene nauke
  • · Metod sociologije
  • · Razvoj sociologije kao naucne discipline
  • · Socioloske teorije

 

Priroda,covek I drustvo -(14)

  • · Rad I podela rada kao osnova stvaranja I razvoja coveka I drustva
  • · Drustvena proizvodnja
  • · Proizvodnja I njeni osnovni cinioci
  • · Proizvodne snage I proizvodni odnosi
  • · Drustvena reprodukcija I n jene osnovne zakonitosti
  • · Robni oblik drustvene proizvodnje
  • · Osnovna obelezja robne proizvodnje
  • · Roba I njena osnovna svojstva
  • · Razvoj oblika vrednosti, sustina I osnovne funkcije novca
  • · Osnovno znacenje zakona vrednosti
  • · Priroda I covek u tehnoloskom drustvu
  • · Ekoloski problemi

Struktura I organizacija drustva-(16)

  • · Elementi drustvene structure
  • · Drustvene grupe
  • · Brak I porodica(populaciona politika)
  • · Profesionalne,teritorijalne,religijske I druge drustvene grupe
  • · Drustvene zajednice
  • · Porodica,narod,nacija(populaciona politika)
  • · Drustveno raslojavanje(klase I slojevi)
  • · Drustvene institucije I organizacije
    Politicke partije I pokreti
  • · Drzava,pravo I politika
  • · Drustvena svest I njeni oblici

 

Promene I razvoj drustva-(8)

  • Vrste drustvenih promena
  • Drustvene pokretljivosti
  • Drustveni razvoj I njegovi cinioci
  • Razvojne perspektive savremenog drustva

Kultura I drustvo-(30)

  • Pojam kulture I civilizacije
  • Vrste kulturnih znacenja
  • Religija(tipovi religioznosti)
  • Nastanak religijske svesti(primitivna zajednica,totemizam,fetisizam,magija,animizam)
  • Mit I mitologija
  • Monoteisticke religije(jevrejska religija,budizam,hriscanstvo,islam)
  • Obicaji I moral
  • Filozofija I nauka
  • Umetnost(vrste umetnickog stvaralastva)
  • Masovna kultura I potkultura
  • Kultura I licnost