Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Tehnička škola Pirot

Tehnička škola Pirot

18

May'10

Ruski 1 – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Друштво и другови ( 8 ) – текст Сусрет – …

Read More

18

May'10

Fizika 2 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама СИЛЕ ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА  (4+2) Узајамно деловање наелектрисаних честица кое …

Read More

18

May'10

Fizicko vaspitanje 2 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој …

Read More

18

May'10

Fizika 1 – plan

Наставне теме / Фонд часова по темама Садржаји по темама Физика и њене методе-(3+1) · Физика-фундаментална природна наука.Физика и остале …

Read More

18

May'10

Fizicko vaspitanje 4 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и провера антропомото- ричких способности и развој …

Read More

18

May'10

Fizicko vaspitanje 3 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Развој физичких способности и очување здравља(5) Провера физичких способности( 6) …

Read More

18

May'10

Fizicko vaspitanje 2 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој …

Read More

18

May'10

Fizicko vaspitanje 1 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Развој физичких способности и очување здравља Атлетика -19 Вежбе на …

Read More

18

May'10

Engleski 4 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Taking a break (10)             …

Read More

18

May'10

Srpski II – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност просветитељства (7) – тумачење појмова: рационалан, рационализам, просвета, просвећеност …

Read More
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот