Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Дугме испод води Вас на online платформу за овај предмет и можете приступити као гост или се пријавити уколико имате налог.
Отвори курс

Циљеви предмета:
– Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе;
– Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема;
– Развијање логичког закључивања и критичког мишљења;
– Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама;
– Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака;
– Оспособљавање ученика за писање структурираних програма;
– Усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање;
– Формирање основе за даље образовање.

 

Course Curriculum

No curriculum found !
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот