Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Електротехничар информационих технологија

Образовни профил Електротехничар информационих технологија има за циљ оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација, и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и запошљавање, акценат у наставном плану и програму овог профила је на примени теоријских знања у практичном контексту:

  • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
  • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе
  • Израда десктоп апликација
  • Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
  • Креирање, моделовање и развијање база података
  • Одржавање и провера сигурности информационих система

Вештине којима ће ученици овладати по завршетку школовања:
самостално склапање рачунара, тестирање хардвера и отклањање кварова, инсталирање и конфигурисање оперативног система, додатних софтвера и хардверских уређаја, конфигурисање, повезивање и проверавање функционалности ЛАН мреже, напредно коришћење интернет сервиса, израда веб страница и веб апликација, као и њихово објављивање на веб серверу израђивање апликација, пројектовање једноставне базе података и повезивање апликације са базом података, инсталирање, тестирање и одржавање апликације за електронско пословање и обављање пословних процеса и операција у њима, заштита од напада на информациони систем

Између осталог, овај профил има за циљ да код ученика „пробуди“ свест да:

   • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
   • позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
    ефикасно организује време
   • испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
  • испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Настава програмирања

Наства програмирања помућу најсавременије опреме

Школа поседује 5 рачунаских кабинета.

ПИРОСО

Пројекат ученика са смера Информациох технологија.

Табела са предметима:

 • All
 • IOT Arduino секција
 • Електротехничар Информационих Технологија
 • Такмичења
 • Ученичке активности
Зимска школа креирања видео-игара
Наградно путовање ученика Техничке школе и њиховог ментора Бојана Ћирића
Државно такмичење из програмирања - друга награда за Манчић Лазара
Tакмичењe из Предузетништва
Посета ученика ИТ смера StartUp центру
Освојено 2. место на IEEE конференцији на Електронском факултету у Нишу
Велики успех ученика Техничке школе на Државном такмичењу из програмирања
Конкурс „Европа и ја“
Десето државно такмичење из мултимедија
Републичко такмичење из енглеског језика
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот