Raspored vanrednih ispita – jun 2014.

 

Распоред ванредних испита у јунском року 2014.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

1. Манић Марија

11.6.2014. у 14.00 / каб.17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

2.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Манић Марија

11.6.2014. у 14.00 / каб.17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

3.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

1. Петровић Оливера

16.6.2014. у 12.25 / каб.19

2. Влајков Мила

 

3. Стојановић Бојана

 

4.

Историја

1. Малићевић Шућро

 

2. Костић Јадранка

 

3. Спасић Радмила

 

8.

Социологија

1. Спасић Јелана

25.6.2014. у 11.00/ каб 21

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

9.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

12.6.2014. у 10.35 / каб.21

2. Ђурић Јовица

ДОГОВОР

3. Васиљковић Родољуб

 

10.

Филозофија

1. Спасић Јелана

25.6.2014. u 11.00/ каб 21

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

12.

Математика

 3.и 4. разред

1. Крстић Добрила

13.6.2014. у 9.00 / каб 6

2. Маноилов Славољуб

 

3. Валчић Владимир

 

13.

Физика,

Основе електротехнике и електронике

1. Миливојевић Владимир

17.6.2014. у 10.35 / каб. 8

2. Мадић Срба

 

3. Славковић Бобан

 

14.

Хемија

1.Ћирић Драгана

18.6.2014. у 11.25 / библиотека

2. Костић Јадранка

 

3. Маринковић Ивана

 

15

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана

11.6.2014. у 11.25 / библиотека

2. Костић Јадранка

 

3. Ћирић Драгана

 

16

Грађанско в. 3. разред

1. Спасић Јелана

25.6.2014. u 11.00/ каб 21

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

17.

Грађанско в. 2. и 4. разред

Ђурић Јовица

13.6.2014. у 12.25 / библ.

Спасић Радмила

 

Васиљковић Родољуб

 

18

Веронаука

Видачић Душко

 13.6.2014. у 10.35 / библ.

Панчић Мирослав

 

Спасић Радмила

 

 

САОБРАЋАЈ

 

 

 

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Савић Милутин

1. Јоцић Јелена

1. Савић Милутин

2. Маринковић Драгана

2. Маринковић Драгана

2. Живковић Радмила

3. Николић Владимир

3. Сотиров Драган

3. Николић Владимир

 

 

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Митић Миливоје

1. Савић Милутин

2. Спасић Радмила

2. Поповић Предраг

2. Маринковић Драгана

3. Сотиров Снежана

3. Савић Милутин

3. Николић Владимир

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС1

Маринковић Драгана

26.6.2014. у 1030

Каб. 15

2.

Мотори и моторна возила

КС1

Николић Владимир

26.6.2014. у 1030

Каб. 15

3

Мотори и моторна возила

Матурски испит

КС1

Николић Владимир

   

4.

Основи саобраћајне психологије

КС2

Јоцић Јелена (Сотиров, Маринковић)

   

5

Терет у саобр. и мех прет.

КС1

Маринковић Драгана

26.6.2014. у 1030

Каб. 15

6.

Регулисање саобраћаја

КС1

Савић Милутин

   

7.

Безбедност саобраћаја

КС1

Савић Милутин

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

8.

Организација превоза

КС1

Николић Владимир

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

9.

Основи путева и улица

КС1

Маринковић Драгана

26.6.2014. у 1030

Каб. 15

10.

Интегрални транспорт

КС1

Маринковић Драгана

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

11.

Саобраћајна инфраструктура

КС1

Маринковић Драгана

   

13.

Транспортно право и шпедиција

КС1

Маринковић Драгана

   

14.

Гараже, сервиси и паркиралишта

КС1

Маринковић Драгана

   

15.

Превоз путника и робе

КС1

Маринковић Драгана

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

16.

Економика и организација саобраћаја

КС4

Марковић Наташа

По договору

библиотека

17.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

КС5

Митић Миливоје,

Поповић Предраг

10.6.2014. у 1110

Каб. 38

18.

Практична настава

 4. разред

КС1

Савић Милутин

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

19.

Специјалистички испити

КС6

Савић Милутин

26.6.2014. у 1030

Каб. 15

20.

Пословање саобраћајних предузећа

КС1

Марковић Наташа

   

21

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

   

22

Завршни испит

КС1

Савић Милутин

24.6.2014. у 1030

Каб. 15

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Васић Миодраг

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Миливојевић Аца

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1.

-Електричне машине,

-Ел. машине са регулацијом ел.погона

КЕ 2

Славковић Бобан

18.6.2014. у 14.00

Каб. 12

2.

Рачунарска графика и мултимедија

КЕ 3

Благојевић Бобан

18.6.2014. у 11.30

Каб 13

3.

Електрични и електронски уређаји (II3) на возилу (II4)

КЕ 4

Вацић Саша

   

4.

Електроника  ( I и II)

Рачунари у сист. управ.

КЕ 1

Антић Драган

10.6.2014. у 9.35

Каб. 12

5.

Елементи аутоматизације

КЕ 1

Антић Драган- исп.

Игњатовић,

Благојевић

   

6.

Микропроцесори са елементима програмиеања

КЕ 1

Божић Милан

10.6.2014. у 9.35

Каб. 12

7.

Основе аутом. управљања

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

   

8

Дигитална електроника

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

   

9.

Примена рачунара у елкект. 2.разред

КЕ 1

Стојковић Небојша

   

10

Рачунари,

Рачунарство и информатика

КЕ 3

Ташков Милисав

18.6.2014. у 11.30

Каб 13

11.

Програмирање 3. разред

КЕ 3

Благојевић Бобан

   

12.

Рачунарске мреже и ком.

КЕ 3

Благојевић Бобан

   

13.

Основе аутоматског управљања – матурски

КЕ 4

Стојковић Небојша

   

14.

Електротех. материјали

КЕ 2

Митић Словена

   

15.

Електричне мреже

КЕ 2

Митић Словена

   

16.

Електричне инсталације

КЕ 2

Митић Словена

   

17.

Електрична постројења 2. раз.

(Електромонтери)

КЕ 2

Митић Словена

   

18.

Практ. Настава за III степен

+ Завршни испит

КЕ 5

Јовановић Драган

   

19.

Практ. Настава за техн. 2.р

КЕ 4

Вацић Саша,

Миливојевић Аца

   

20.

Програмирање 4. разред

КЕ 3

Васић Миодраг

   

21.

Примена рачунара у електроници

КЕ 1

Стојковић Небојша

   

22

Електрична мерења и мерења у електроници  

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

   

23

Мерења у аутоматици

KE 4

Вацић Саша,

18.6.2014. у 11.30

Каб. 13

24

Системи аутоматског управљања

Игњатовић Благојевић Славковић

Игњатовић Мирјан

   

 

 

 

МАШИНСТВО

 

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 4

1. Цветковић Витомир

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Голубовић Бора

2. Пешић Радомир

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Алексић Војислав

3. Пејчић Братислав

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Пешић Радомир

 

 

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1

Технолошки поступци

КM 1

Цветковић Вита

   

2

Машински елементи

КM 1

Цветковић Вита

   

3

Организација рада

КM 1

Цветковић Вита

   

4

Моделирање…

КM 3

Вељковић Весна

19.6.2014. у 11.00

Каб. 32

5

Технологија образ. профила – аутомеханичар

КM 1

Пешић Радомир

   

6

Техничко цртање- саобраћајци

КM 1

Пешић Радомир

   

7

Конструисање..

КM 3

Вељковић Весна

12.6.2014. у 8.00

Каб. 32

8

Конструисање.., матурски

КM 3

Вељковић Весна

19.6.2014. у 11.00

Каб. 32

9

Пројектовање технол. сист.

КM 3

Вељковић Весна

12.6.2014. у 8.00

Каб. 32

10

Основе компјутерске графике

КM 3

Вељковић Весна

   

11

Практична настава

КM 4

Голубовић Бора

   

12

Отпорност материјала,

Технологија материјала

КM 1

Цветковић Вита

9.6.2014. у 1200

Каб. 4

13

Завршни испит – аутомех.

КM 1

Здравковић Мића

   

14

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

   

15

Атоматизација и роботика,

Аутоматизација производње

КM 2

Манчић Станка

18.6.2014. у 1225

Каб. 2

16

-Технологија за комп. управљане машине

КM 2

Живковић Радмила

9.6.2014. у 11.25

ДОГОВОР

Каб. 2

17

-Механика 2

КM 2

Живковић Радмила

11.6.2014. у 1310

Каб. 2

 

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Јовановић Јасмина

11.6.2014. у 1315

Каб. 2

 

Практична настава – аутомеханичари

 

Мића Здравковић

По договору

 
 

Испитивање маш. констр.

КM 2

Јовановић Јасмина

18.6.2014. у 1315

Каб. 2

 

Програмирање за компјутерски упр. машине

 

Дарко Божић

10.6.2014. у 13.15 ДОГОВОР

 

 

ТЕКСТИЛСТВО

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1

Текстилна влакна

 

Спасић Радмила

9.6.2014. у 10.00

библиотека