la
СПИСАК ШКОЛА УЧЕСНИКА

ПЕТОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

 

Р.бр.

ПОДАЦИ О ШКОЛИ

БРОЈ УЧЕСНИКА

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

ОСТАЛО

1.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23300 Кикинда,  Светосавска 55

тел : 023/401-650

tehskolaki@nadlanu.com

2

2

 

2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин

Народног фронта 1

тел : 023/536-872 Дир: 511-376

е-mail: teslazr@localnet.co.rs

2

2

 

3.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24000 СУБОТИЦА

ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9

ТЕЛ: 024/552-031

е-mail: messc@tippnet.co.rs

2

2

 

4.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА “Михајло Пупин ”

25230 Кула , Лазе Костића 14

тел : 025/720-103

е-mail: ssmihpupkul1@ptt.rs

2

2

 

5.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

22320 ИНЂИЈА

ЦАРА ДУШАНА 2

ТЕЛ: 022/561-661

e-mail: mpupin@indjija.net

2

2

1

6.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗЕМУН”

11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4

ТЕЛ: 011/ 3161-849; 2618-059

2618-155

e-mail: ets.zemun@verat.net

2

2

 

7.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11400 МЛАДЕНОВАЦ

БОЖЕ ДАМЈАНОВИЋА 33

ТЕЛ: 011/8230-143; 8231-985

е-mail: tsmladenovac@gmail.com

2

1

1

 

 

Р.бр.

ПОДАЦИ О ШКОЛИ

БРОЈ УЧЕСНИКА

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

ОСТАЛО

8.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “СТАРИ ГРАД”

11000 БЕОГРАД

ВИСОКОГ СТЕВАНА 37

ТЕЛ: 011/2635-768; 2627-784

2632-045

е-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

2

2

 

9.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11250 ЖЕЛЕЗНИК, ЈУГОСЛОВЕНСКА 19

ТЕЛ: 011/2571-020, 2572-168

е-mail: tehnickaskola@sezampro.rs

2

2

2

10.

СРЕДЊА ШКОЛА

34210 РАЧА

КАРАЂОРЂЕВА 34

ТЕЛ: 034/751-156

е-mail: racapn@gmail.com

2

1

 

11.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

35000 ЈАГОДИНА,

МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 14

ТЕЛ: 035/221-493

е-mail: elgrantja@nadlanu.com

2

1

 

12.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 КОСТОЛАЦ

БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ

TЕЛ: 012/241-841;242-132

е-mail: tskodirektor@hotmail.com

2

2

 

13.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 СМЕДЕРЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 13

ТЕЛ: 026/617-389; 617-388

е-mail: tehsd@eunet.rs

1

1

 

14.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31300 ПРИЈЕПОЉЕ

4. ДЕЦЕМБРА 3

ТЕЛ: 033/710-039

е-mail: tsprijepolje@eunet.rs

2

1

 

15.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 УЖИЦЕ

ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34

ТЕЛ: 031/513-492; 513-994

е-mail: tehnickaue@nadlanu.com

2

2

 

 

Р.бр.

ПОДАЦИ О ШКОЛИ

БРОЈ УЧЕСНИКА

УЧЕНИКА

НАСТАВНИКА

ОСТАЛО

16.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

37000  КРУШЕВАЦ

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА  26

ТЕЛ: 037/27-508; 30-727

е-mail:

2

1

 

17.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЈОВАН ЖУЈОВИЋ

32300  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ВУКА КАРАЏИЋА  3

ТЕЛ: 032/710-597; 713-320

е-mail: tehgmil@nadlanu.com

1

1

 

18.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “РАДЕ МЕТАЛАЦ

16000  ЛЕСКОВАЦ

ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ

ТЕЛ: 016/234-612, 246-110

е-mail: rademetalac@ptt.rs

2

2

 

19.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

18220  АЛЕКСИНАЦ

ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ

ТЕЛ: 018/800-068; 800-069

е-mail: tehskolaal@nadlanu.com 

2

2

 

20.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

18300 ПИРОТ

Таковска 22

Т: 010/311-269, 313-736, 313-735

е-mail: pitehsko@nadlanu.com 

2

2

 

21.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС

38220  КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27

ТЕЛ: 028/425-333

е-mail: tsalastm@yahoo.com  

2

2