Termini polaganja vozačkog ispita u novembru 2015

Praktični ispit:                   Rok za prijavu:

04.11.2015                             26.10.2015                     

16.11.2015                             06.11.2015

27.11.2015                             19.11.2015g. do 11h