Upis na vanredno školovanje

 

Obrazovanje odraslih je deo sistema obrazovanja u Srbiji koje pruža mogućnost odraslima da steknu potrebne kompetencije i kvalifikacije za lični i profesionalni razvoj, lakše zapošljavanje kao i društveno odgovorno ponašanje.

 

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Srednje škole čiji su obrazovni profili verifikovani imaju mogućnost da vrše dokvalifikaciju i prekvalifikaciju.
Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Prekvalifikacija se odnosi na one kandidate koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili, u istom trajanju bez obzira na područje rada. Primer su kandidati koji su završili neki obrazovni profil u trajanju od 3 godine i žele da se obrazuju za neki drugi profil, ali on mora biti takođe u trajanju od 3 godine.

Dokvalifikacija se odnosi na one kandidate koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada. Najčešći primer su kandidati koji su završili srednju školu na obrazovnim profilima u trajanju od 3 godine i žele da završe dodatno četvrtu godinu.

Uslovi upisa kandidata koji žele da prođu kroz program prekvalifikacije i dokvalifikacije propisani su članom u Zakonu o srednjoj školi.

Učenik koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

Učenik koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.

 

Vanredno školovanje

Vanredan učenik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.

Vanredno školovanje, učenici imaju pravo da se upišu u odgovarajući razred najkasnije do 31. avgusta, osim ako je započet postupak po zahtevu za zaštitu prava učenika, kada se vrši upis po okončanju postupka.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete i koji mora biti objavljen do prvog maja.

 

Nastavak prekinutog školovanja

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu, odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu zakona o srednjoj školi.

Da bi završili započeto obrazovanje, vanredni učenici moraju da se upišu do 31. avgusta. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ipiti koje učenik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite učenik polaže ispit razreda u koji se upisao.

Specijalističko i majstorko obrazovanje

U stručnu školu radi sticanja specijalizacije, može da se upiše kandidat koji ima završenu odgovarajuću školu i ima najmanje dve godine radnog iskustva.

Specijalističko i majstorsko obrazovanje moguće je steći u stručnim školama i ono traje jednu ili dve godine. Pored redovnog obrazovanja, u stručnim školama kandidati mogu da steknu i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine i stručno osposobljavanje i obuku u trajanju od godinu dana.

Posebni programi za obrazovanje odraslih u trajanju od dve i tri godine, programi obuke, programi stručnog i specijalističkog (majstorskog) obrazovanja i ostali programi ostvaruju se u školama za odrasle.

Program

Po završetku programa specijalističkog, odnosno majstorskog obrazovanja polaže se majstorski ispit na kojem se proveravaju veštine i znanja potrebne za obavljanje zanimanja za koje se kandidat prijavio. Program majstorskog ispita donosi ministar na predlog Saveta za stručno obrazovanje. Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje javna isprava koja to potvrđuje u skladu sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Zakoni u obrazovanju:

Pročitajte više: http://edukacija.rs/obrazovanje-odraslih