Процедура уписа одраслих

 

Концепција развоја центара за континуирано образовање одраслих у средњим стручним школама је стратешки документ за оспособљавање средњих стручних школа за делатност континуираног образовања и учења одраслих са следећим циљевима:

– Унапређивање средњег стручног образовања у циљу ефикаснијег одговора на потребе привреде, тржишта рада, технолошке промене, за новим  вештинама и компетенцијама у наведеним областима, а које је отворено за нове начине и облике учења током читавог живота.

– Развој кратких, модуларних програма заснованих на потребама тржишта рада , захтевима посла, интересима предузећа, интересима специфичних група,  као одговор на брзе промене света рада и неопходност усклађивања образовања са потребама привреде и јавног сектора.

– Обучавање и стручно оспособљавање и преквалификација незапослених и запослених лица.

– Максималнна искоришћеност постојећих установа за образовање (средњих стучних школа) у циљу одговора јавног сектора на потребе привредног развоја Србије.

– Рационализација коришћења доступних буџетских средстава из домена мера политике запошљавања.

– Тржишно функционисање установа стручног образовања – развој адекватног модела финансијског управљања на националном и локалном нивоу.

 

 

Детаљном анализом потреба привреде и уском сарадњом са фирмама у пиротском округу, Привредном комором Пирота и Националном службом за запошљавање, израдили смо програме образовања одраслих, а све то са циљем задовољавања потреба привреде као и смањењу незапослеслености, пре свега у нашем крају.

 

 

Наш циљ је да се и даље развијамо као ЈПОА ОО, јер се овим начином стандардизује неформално образовање, те се кроз Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС) уводи ред у неформалном образовању, а полазници након завршене обуке добијају одређени признати степен образовања.

 

 

Финансирање обука може бити по различитим основама:

 

Обуке Обуке финансира:
усавршавање упошљених радника или преквалификација фирма
образовање или преквалификација незапослених лица Национална служба за запошљавање, из националних програма за смањење незапослености

– Из планираних средстава локалне самоуправе

за смањење незапослености

Невладине организације

Међугранични и међународни пројекти

образовање или преквалификација полазници

 

Упис полазника се врши након склапања уговора са наручиоцем обука или пријавом и сопственим финансирањем полазника уколико је испуњен услов о минималном броју кандидата за формирање група.

 

Контакт:

 

Славољуб Николић, координатор за образовање одраслих

е-mail  vanredni@tsp.edu.rs

010/311269