InSumma 2023

Годишњак Техничке школе за школску 2022/2023. годину.

Приредили:
Новинарска секција Техничке школе
Професор: Нина Тошић