Техничар мехатронике

Мехатроника није нова техничка грана, већ новонастали приступ који наглашава неопходност уједињавања и снажног међуделовања различитих подручја технике. Мехатроника представља комбинацију машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања. У току школовања ученици стичу потребна знања и вештине из електронике, теорије система аутоматског управљања, мерења, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства и роботике, а све то ради функционалног повезивање електро, машинских и информатичких технологија.

Већи део наставе се одвија у посебним лабораторијама које су опремљене свим потребним уређајима за лако и успешно савладавање градива (један ученик-један рачунар, испитни столови за електротехнику, хидраулику, пнеуматику, роботска станица, итд.).

Након завршетка школовања ученици ће бити оспособљени: за рад и одржавање комплексне опреме и система који се састоје од електротехничких (електронских), машинских, оптичких, аутоматизованих и рачунарских склопова, за надзирање сложених процеса у погонима и пројектовање аутоматских система, машина и алата. Техничар мехатронике услужно (сервисно) одржава и поправља сложену опрему и системе (аутоматизоване, или компјутерски вођене) у производној техници, медицинској техници, техничким процесима, мерној опреми и сл.

Ученици смера Техничар мехатронике на часу вежби.

Лабораторија је опремљена најсавременијом опремом.

Табела са предметима: