Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Образовни профил Техничар за компјутерско управљање је занимање будућности. Повезује општа машинска знања са познавањем технологија обраде на рачунарски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару. Ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине. Зато са правом кажемо да овај профил чини да машта постане стварност. Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним кабинетима, уз примену мултимедијалних наставних средстава, у групама од највише 12 ученика, по принципу један ученик – један рачунар. О квалитету рада наставника и ученика сведоче бројне награде на републичким такмичењима. За последњих 15 година ученици овог смера су заузели 10 првих, седам других и 12 трећих места у Републици.

Видећемо израду делова сложених геометријских облика, конвексних и конкавних радијуса, навоја, конуса, обарање ивица и заобљења. Ученици су уз помоћ професора направили кашику за мед и различите шаховске фигуре.

Имамо прилику и да видимо како изгледа израда пара цилиндричних еволвентних зупчаника са правим зубима истог модула како би се упарили у редуктор. Ученици су оспособљени да сами изврше моделирање дела у CAD-пакету а затим да тај модел увезу у CAM програм уз помоћ кога генеришу код, односно програм који управља свим функцијама машине.

Ученици самостално врше умеравање машине као и све помоћне радње око припреме машине за рад, као и само програмирање и пуштање машине у рад. Дакле, заокружен је цео процес од цртежа до готовог дела – од CAD дизајна дела на компјутеру, преко генерисања целокупне техничко-технолошке документације, до програмирања и израде самог дела.

Матурски рад наших ученика.

Шаховска гарнитура је рађена од гвожђа комбинациом ЦНЦ струга и ЦНЦ глодалице.

Табела са предметима:

Нова опрема

Техничка школа Пирот је данас добила нову професионалну, индустријску, продукциону…

Read More