Возач моторних возила

Ученици образовног профила Возач моторних возила у склопу практичне наставе имају бесплатну обуку „Ц“ категорије.

Стручне квалификације возача моторних возила:

познаје основне карактеристике саобраћајних средстава; познаје савремене захтеве транспорта у целини и познаје технолошке захтеве робе у транспорту; свестан је улоге људског фактора у организацији безбедности саобраћаја и транспорта у најширем смислу; познаје грађевинске елементе пута, његову улогу и значај посебно за безбедност саобраћаја; познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и агрегате; познаје начин рада, функције делова и склопова као и њихову повезаност; схвата потребе правилног руковања и одржавања моторних возила у целини; познаје дијагностику техничког стања и одржавања моторних возила; оспособљен је за управљање моторним возилом у свим саобраћајним условима; познаје основне карактеристике понашања у саобраћају и утицај понашања на безбедност саобраћаја; познаје своје обавезе приликом вршења увиђаја саобраћајних незгода; користи и врши обраду транспортне документације, путног налога и друге документације у складу са врстом превоза; бира превозно средство у складу са транспортним задатком, релацијом, трошковима превоза; уочава настале кварове на возилима и по могућности их самостално отклања.

 Возила за обуку возача

Обука возача за Ц категорију

Списак предмета по годинама: