Електротехничар обновљивих извора енергије

Тема животне средине и коришћења обновљивих извора енергија никада није била актуелнија, а проблеми са ценом енергије никада нису били већи.

За образовним профилом Електротехничар обновљивих извора енергије потребу је исказала компанија Тигар Тyрес. Техничка школа ће као и увек до сада одговорити захтевима привреде и бити поуздан партнер привреди.

Овај смер је у основи електроенергетски смер. Свака компанија има потребе за пројектовањем, монтажом и одржавањем класичних електро енергетских система: трафо станице, стартне собе, електро ормани, електро опрема велике снаге, управљањем електроенергетским системом преко рачунара…

Велики број компанија су у својим стратешким документима предвиделе коришћење соларних панела на својим крововима, коришћење биомасе и топлотних пумпи.

Стекли су се законски основи да домаћинства могу да се баве производњом струје, постављам соларних панела на крову. Очекује се експанзија у том правцу као и велике субвенције државе. Тиме ће моћи да се баве само они који су сертификовани.

Ученици образовног профила Електротехничар обновљивих извора енергије ће стицати знања и вештине из следећих области:

  • пројектовање, монтажа и одржавање електроенергетских система у индустрији као што су: трафо станице, стартне собе, разводни ормани, електро опрема велике снаге, мотори
   управљање у енергетици применом рачунара
  • пројектовање, монтажа и одржавање електричних инсталација у домаћинству као и електричних урадјаја и апарата
  • пројектовање, монтажа и одржавање фотонапонских система и фототермалних система, односно претварању соларне енергије у електричну и топлотну енергију
  • пројектовање, монтажа и одржавање ветропаркова
  • пројектовање, монтажа и одржавање постројења на биомасу
  • претварање енергије воде (хидросистема) у електричну енергију
  • прорачун, монтажа и одржавање топлотних пумпи.

Након завршетка школовања, ученици ће моћи да студирају на било ком факултету и да лако пронадју посао после факултета или средње школе: у електродистрибуцији, у компанијама на одржавању електроенергетског система или у фрмама које се баве пројектовањем, изградњом и одржавањем система обновљивих извора енергије.

У Техничкој школи је већ инсталирана соларна електрана. Раније смо имали електроенергетски смер, тако да смо у великој мери опремљени, а предстоји нам набавка остатка опреме.

„Соларна електрана“

Наша школа поседује мини соларну електрану коју ће ученици користити у настави

Paneli solarne elektrane 180x120Solarna elektrana 4.2kw 160x120

Табела са предметима: