Термини испита

 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2023/2024

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ ПРИЈАВА ИСПИТА КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)
1 ОКТОБАРСКИ 18.09.2023.  –  19.09. 2023. По посебном распореду 16.10. 2023. – 27.10. 2023.
2 ДЕЦЕМБАРСКИ 15.11.2023. – 16.11.2023. По посебном распореду 11.12.2023. – 22.12.2023.
3 ФЕБРУАРСКИ 10.01.2024. – 11.01.2024. По посебном распореду 12.02.2024. -29.02.2024.
4 АПРИЛСКИ 13.03.2024. – 14.03.2024. По посебном распореду 15.04.2024. – 26.04.2024.
5 ЈУНСКИ 15.05.2024. – 16.05.2024. По посебном распореду 03.06.2024. – 14.06.2024.
6 АВГУСТОВСКИ 19.08.2023.

од 9 до 12h

нема 20.08.2024. – 30.08.2024.

 

 

Начин пријаве испита

Пријаве испита  за ванредне ученике можете доставити слањем попуњеног обрасца . Уважиће се само пријаве које су достављене у дане који су предвиђени за пријаву испита и уз приложен доказ о уплати. Накнадне пријаве неће се узимати у обзир.

Образац за пријаву испита ће добити сви ванредни ученици преко messenger групе, или захтевом на мејл  vanredni@tsp.edu.rs 

Попуњен образац пријаве испита за јунски испитни рок ученици могу послати најкасније до 16.5.2024.    на мејл   vanredni@tsp.edu.rs   или лично 15.5.2024.  и 16.5.2024. од 9 до 12h . Уз пријаве испита приложити доказе о уплати.

Ученици могу полагати завршне и матурске испите у јануарском, јунском и августовском испитном року. Пријаве завршних и матурских испита за јунски испитни рок ће бити 15.5.2024.  и 16.5.2024. од 9 до 12h . Уз пријаве испита приложити доказе о уплати.

Годишњим планом рада нису предвиђене консултације за ванредне ученике у августовском испитном року. Молим ванредне ученике да благовремено прибаве литературу и обаве потребне консултације током маја и јуна месеца.

 

 

 

Министар просвете је донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2023/2024. год.

КАТЕГОРИЈА ЦЕНА
1 Упис године 4500 дин.
2 Обнова године 1500 дин.
3 Испит 1000 дин.
4 Испит са писменим задатком 1000 дин.
5 Испит са вежбама 1000 дин.
6 Испит из практичне наставе 1000 дин.
7 Час консултативне наставе: група од 16 до 30 учен. 150 дин.
8 Час консултативне наставе: група  до 15 ученика. 200 дин.
9 Завршни испит 2500 дин.
10 Матурски испит 3000 дин.

Овим ценовником обухваћене су цене за све образовне профиле.

Ценовник се примењује од    12.10.2023.

 

 

 

 

 

Пример уплатнице:

 

Број рачуна Школе је промењен од јанауара 2024. године. Молим ученике да врше уплате искључиво на нови број као на приложеном примеру.

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у јунском испитном року 2023/2024.

(премене термина ће бити обележене црвеном бојом)

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1. Српски језик  и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 1.р и 3.р. 4.6.2024. у 13.50 h
2. Тошић Нинослава 2.р
3. Петровић Бранислава 4.р
2. Енглески језик 1. Стојановић Бојана 2. разред 11.6.2024. у 13.30 h /библиотека
2. Ђорђевић Ивана  4. разред
3. Петровић Оливера 1. и 3. р.
3. Географија 1. Ћирић Милица
2. Ђорђевић Жељко
3. Лилић Душанка
4 Хемија,

Технологија материјала

1.Ћирић Драгана
2. Ђорђевић Жељко
3. Маринковић Ивана
5 Биологија, Екологија 1.Ћирић Драгана
2. Ђорђевић Жељко
3. Маринковић Ивана
6 Физика 1. Поп-Крстић Милорад
2. Славковић Бобан
3. Ћирић Драгана
7 Верска настава 1. Панчић Мирослав
2. Николић Славољуб
3. Ђорђевић Богдан
8 Музичка култура 1. Николић Дејан
2. Ђорђевић Богдан
3. Николић Славољуб
9 Грађанско васпитање

1.р  4.р

1. Ранчић Сања 4.р 13.6.2024. у 11.40 h
2. Тричковић Мила 1. разред
3. Андрејев Мима 2. и 3.р.
10 – Социологија са правима грађана,

– Социологија,

 

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања
2. Антић Ивана
3. Манић Александра
12 Физичко васпитање 1. Андоновић Александар
2. Миланов Милан
3. Божић Никопа
11 Математика 1. Валчић Владимир
2. Јовановић Драгана
3. Маноилов Славољуб
12 Ликовна култура 1. Николић Дејан  

 

2. Ђорђевић Богдан
3. Николић Славољуб

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Николић Владимир 1. Ранчић Жана 1. Ђорић Марија
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Димитријевић Данијел
3. Маринковић Д. Поповић П. 3. Маринковић Д 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Ранчић Сања 1. Димитријевић Данијел 1.Поповић Предраг II
2. Марковић Наташа 2. Поповић Предраг 2. Ристић Милош
3. Јанковић Бојан 3. Николић В. , Јанковић Б 3. Димитријевић Данијел  I

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита

 

Кабинет
1. Моторна возила 2. и 4. разред

 

КС 3 Ђорић Марија    
2. Моторна возила 3. разред КС 5 Димитријевић Данијел    
3 Практична настава ТДС

4. разред

КС 2 Бојан , Данијел    
4. Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС 4. разред

Регулисање саобраћаја

КС1 Јанковић Бојан    
5. Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС 2. разред КС1 Јанковић Бојан    
6. Интелигентни транспортни системи КС 5 Димитријевић Данијел 13.6.2024. у 11.30 Каб. 15
7. Организација превоза КС 1 Николић Владимир

 

3.6.2024. у 13.30 Каб. 15
8. Основи путева и улица КС 1 Д. Маринковић    
9. Саобраћајна инфраструктура 2. разред КС 1 Д. Маринковић 13.6.2024. у 8.50 Каб. 15
10. Саобраћајна инфраструктура 4. разред КС 1 Николић В    
11. Практична настава

техничари друмског саоб.

КС5 Јанковић Б. ,

Поповић П.

Димитријевић Д.

 4. разред 3.6.2024. у 13.30

2. разред 13.6.2024. у 11.30

Каб. 15

Каб 39

12 Терет у саобраћају и механизација претовара КС 1 Д. Маринковић    
13. Терет у транспорту КС 1 Д. Маринковић 3.6.2024. у 13.30 Каб. 15
14. Завршни испит   Николић В 6.6.2024. у 8.00 Каб. 39
15 Теста знања на матурском ТДС

 

КС 5 12.6.2024. у 9.50  
16. Одбрана практичног матурског ТДС КС 5 Јанковић Б. ,

Поповић П.

Димитријевић

10.6.2024.

у 8.00 или у 11.00 – накнадно обавештење

Каб. 15

 

 

 

МАШИНСТВО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита

 

Кабинет
1 Техничко цртање   Калаџиски Саша 5.6.2024. у 13.15 Каб. 9
     
     

 

 

 

 

 

 

Консултације за ванредне ученике 2023/2024

март – април

Молим Вас да се са професорима договорите о наредним терминима консултација и о динамици

Р. бр. Предмет e-mail Термин
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1 Енглески језик 4. р. (библиотека) mila.trickovic@tsp.edu.rs 20.3.2024 у 11h, каб. 40
2 Ликовна култура bogdan.djordjevic@tsp.edu.rs Петком преподне
3 Математика vladimir.valcic@tsp.edu.rs 20.3.2024. у 13.00 каб. 6
4 Грађанско васпитање 1. р mila.trickovic@tsp.edu.rs 20.3.2024 у 11h, каб. 40
5 Грађанско васпитање 3. р ivana.antic@tsp.edu.rs * По договору
6 Социологија са правима грађана aleksandra.manic@tsp.edu.rs 19.3.2024. у 10.40h
САОБРАЋАЈ
7 Организација превоза 3. 4. vladimir.nikolic@tsp.edu.rs 20.3.2024. у 14.00 каб 38
8 Саобраћајна инфраструктура 4.р vladimir.nikolic@tsp.edu.rs 20.3.2024. у 14.00 каб 38
9 Основе саобраћајне психологије psiholog@tsp.edu.rs Радним данима, преподне
10 Моторна возила 2. и 4.р marija.djoric@tsp.edu.rs 18.4.2024. у 13.10
МАШИНСТВО
11 Техничко цртање sasa.kaladziski@tsp.edu.rs 18.4.2024. у 12.25 кабинет 9

(понедељком у 12.25h)

12 Хидраулика и пнеум. – изборни dejan.aleksovski@tsp.edu.rs  или

miljan.petrovic@tsp.edu.rs

* По договору
13 Механика andja.veljkovic@tsp.edu.rs * По договору
14 Технологија за комп. управљане машине vesna.veljkovic@tsp.edu.rs * По договору

* По договору – јавити се професору