Термини испита

 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2023/2024

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ ПРИЈАВА ИСПИТА КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)
1 ОКТОБАРСКИ 18.09.2023.  –  19.09. 2023. По посебном распореду 16.10. 2023. – 27.10. 2023.
2 ДЕЦЕМБАРСКИ 15.11.2023. – 16.11.2023. По посебном распореду 11.12.2023. – 22.12.2023.
3 ФЕБРУАРСКИ 10.01.2024. – 11.01.2024. По посебном распореду 12.02.2024. -29.02.2024.
4 АПРИЛСКИ 13.03.2024. – 14.03.2024. По посебном распореду 15.04.2024. – 26.04.2024.
5 ЈУНСКИ 15.05.2024. – 16.05.2024. По посебном распореду 03.06.2024. – 14.06.2024.
6 АВГУСТОВСКИ 19.08.2023.

од 9 до 12h

нема 20.08.2024. – 30.08.2024.

 

 

Начин пријаве испита

Пријаве испита  за ванредне ученике можете доставити слањем попуњеног обрасца . Уважиће се само пријаве које су достављене у дане који су предвиђени за пријаву испита и уз приложен доказ о уплати. Накнадне пријаве неће се узимати у обзир.

Образац за пријаву испита ће добити сви ванредни ученици преко messenger групе, или захтевом на мејл  vanredni@tsp.edu.rs 

Попуњен образац пријаве испита за фебруарски испитни рок ученици могу послати најкасније до 11.1.2024.    на мејл   vanredni@tsp.edu.rs   или лично 10.1.2024.  и 11.1.2024. од 9 до 12h . Уз пријаве испита приложити доказе о уплати.

Ученици могу полагати завршне и матурске испите у јануарском, јунском и августовском испитном року. Пријаве завршних и матурских испита за јануарски испитни рок ће бити почетком децембра.

 

Термини полагања завршних и матурских испита у јануарском испитном року 2024. год:

 – Испити за проверу стручно-теоријских знања за све образовне профилe –  31.1.2024. год у 10h, 

 – Практични део матурског испита за образовни профил Техничар друмског саобраћаја – четвртак 25.1.2024. у 9 h 

– Завршни испит за образовни профил возач моторних возила  – четвртак 25.1.2024. у 9 h 

 

 

Министар просвете је донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2023/2024. год.

КАТЕГОРИЈА ЦЕНА
1 Упис године 4500 дин.
2 Обнова године 1500 дин.
3 Испит 1000 дин.
4 Испит са писменим задатком 1000 дин.
5 Испит са вежбама 1000 дин.
6 Испит из практичне наставе 1000 дин.
7 Час консултативне наставе: група од 16 до 30 учен. 150 дин.
8 Час консултативне наставе: група  до 15 ученика. 200 дин.
9 Завршни испит 2500 дин.
10 Матурски испит 3000 дин.

Овим ценовником обухваћене су цене за све образовне профиле.

Ценовник се примењује од    12.10.2023.

 

 

 

 

 

Пример уплатнице:

 

Број рачуна Школе је промењен од јанауара 2024. године. Молим ученике да врше уплате искључиво на нови број као на приложеном примеру.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском испитном року 2023/2024.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом)

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1. Српски језик  и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 1.р и 3.р.
2. Тошић Нинослава 2.р
3. Петровић Бранислава 4.р
2. Енглески језик 1. Стојановић Бојана 2. разред 14.2.2024. у 11.00 h /библиотека
2. Ђорђевић Ивана  4. разред
3. Петровић Оливера 1. и 3. р.
3. Географија 1. Ћирић Милица
2. Ђорђевић Жељко
3. Лилић Душанка
4 Хемија,

Технологија материјала

1.Ћирић Драгана
2. Ђорђевић Жељко
3. Маринковић Ивана
5 Биологија, Екологија 1.Ћирић Драгана
2. Ђорђевић Жељко
3. Маринковић Ивана
6 Физика 1. Поп-Крстић Милорад 28.2.2024. у 13.15 h kaб 8
2. Славковић Бобан
3. Ћирић Драгана
7 Верска настава 1. Панчић Мирослав 22.2.2024. у 14.20 h
2. Николић Славољуб
3. Ђорђевић Богдан
8 Музичка култура 1. Николић Дејан 22.2.2024. у 13.10 h
2. Ђорђевић Богдан
3. Николић Славољуб
9 Грађанско васпитање 4.р 1. Ранчић Сања 4.р По договору
2. Тричковић Мила 1. разред
3. Андрејев Мима 2. и 3.р.
10 – Социологија са правима грађана,

– Социологија,

 

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања
2. Антић Ивана
3. Манић Александра
12 Физичко васпитање 1. Андоновић Александар
2. Миланов Милан
3. Божић Никопа
11 Математика 1. Валчић Владимир 14.2.2024. у 13.00 h каб 6
2. Јовановић Драгана
3. Маноилов Славољуб
12 Рачунарство и информатика

 

1. Јоцић Нела  

21.2.2024. у 11.00 h

2. Вељковић Анђа
3. Стојковић Небојша

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Николић Владимир 1. Ранчић Жана 1. Ђорић Марија
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Димитријевић Данијел
3. Маринковић Д. Поповић П. 3. Маринковић Д 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Ранчић Сања 1. Димитријевић Данијел 1.Поповић Предраг II
2. Марковић Наташа 2. Поповић Предраг 2. Ристић Милош
3. Јанковић Бојан 3. Николић В. , Јанковић Б 3. Димитријевић Данијел  I

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита

 

Кабинет
1. Моторна возила 2. и 4. разред

 

КС 3 Ђорић Марија По договору са професорком  
2. Моторна возила 3. разред КС 5 Димитријевић Данијел    
3 Практична настава ТДС

4. разред

КС 2 Бојан , Данијел 19.2.2024. у 13.30 Каб. 15
4. Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС 4. разред

Регулисање саобраћаја

КС1 Јанковић Бојан 26.2.2024. у 13.30 Каб. 15
5. Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС 2. разред КС1 Јанковић Бојан 26.2.2024. у 13.30 Каб. 15
6. Интелигентни транспортни системи КС 5 Димитријевић Данијел    
7. Организација превоза КС 1 Николић Владимир

 

26.2.2024. у 13.30 Каб. 15
8. Основи путева и улица КС 1 Д. Маринковић    
9. Саобраћајна инфраструктура 2. разред КС 1 Д. Маринковић 19.2.2024. у 13.30 Каб. 15
10. Саобраћајна инфраструктура 4. разред КС 1 Николић В 19.2.2024. у 13.30 Каб. 15
11. Практична настава

техничари друмског саоб.

КС5 Јанковић Б. ,

Поповић П.

Димитријевић Д.

   
12 Терет у саобраћају и механизација претовара КС 1 Д. Маринковић    
13. Терет у транспорту КС 1 Д. Маринковић    
14. – Предузетништво,

– Економика и орг. саобр.

– Пословање саобр. предуз.

КС 4 Марковић Наташа,

Ранчић Сања

26.2.2024. у 9.50 Каб. 
15. Превоз терета и путника КС 1 Јанковић Бојан 19.2.2024. у 13.30 Каб. 15
 16. Интегрални транспорт – изб. КС 1 Николић В.    
17. Прописи у друмском саобр КС 1 Д. Маринковић    
18. Саобраћајни системи КС 1 Д. Маринковић 12.2.2024. у 13.30 h Каб. 15
19. Безбедност саобраћаја КС 1 Д. Маринковић    
20. Гараже сервиси и парк КС 1 Д. Маринковић    
21. Трасологија – изборни 4.р КС 5 Димитријевић Данијел 19.2.2024. у 13.30 Каб. 15
22. Техничко цртање КМ Калаџиски Саша 14.2.2024. у 13.15 Каб. 9

 

 

 

МАШИНСТВО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита

 

Кабинет
1. Машински елементи Вељковић Весна 20.2.2024. у 13.20 Каб. 9
2. Хидраулика и пнеуматика – изборни   Алексовски Дејан По договору са професором  
3 Механика 1. р   Вељковић Анђа 19.2.2024. у 12.00 Каб. 15
4. Рачунарство и информатика   Вељковић Анђа 21.2.2024. у 11.00  
5. Техничко цртање   Калаџиски Саша 14.2.2024. у 13.15 Каб. 9

 

 

 

 

Консултације за ванредне ученике 2023/2024

јануар – фебруар

Молим Вас да се са професорима договорите о наредним терминима консултација и о динамици

Р. бр. Предмет e-mail Термин
1 Српски језик и књиж. 1. и 3.р marija.djordjevic@tsp.edu.rs * По договору
2 Српски језик и књиж. 2.р ninoslava.tosic@tsp.edu.rs * По договору
3 Српски језик и књиж. 4.р branislava.petrovic@tsp.edu.rs * По договору
4 Енглески језик 1. и 2. р. bojana.stojanovic@tsp.edu.rs * По договору
5 Енглески језик 3. р. olivera.petrovic@tsp.edu.rs * По договору
6 Енглески језик 4. р. (библиотека) mila.trickovic@tsp.edu.rs 31.1.2024 у 11h, каб. 40
7 Ликовна култура bogdan.djordjevic@tsp.edu.rs Петком преподне
8 Физика milorad.popkrstic@tsp.edu.rs Online – Teams

Јавити се професору

9 Техничко цртање sasa.kaladziski@tsp.edu.rs 29.1.2024. у 12.25 кабинет 9

(понедељком у 12.25h)

10 Хемија  (кабинет 14) dragana.ciric@tsp.edu.rs * По договору
11 Технологија материјала (14) dragana.ciric@tsp.edu.rs * По договору
12 Математика vladimir.valcic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб. 6
13 Веронаука miroslav.pancic@tsp.edu.rs 30.1.2024. у 14.00
14 Биологија – Екологија ivana.marinkovic@tsp.edu.rs
15 Предузетништво natasa.markovic@tsp.edu.rs * По договору
16 Грађанско васпитање 4. sanja.rancic@tsp.edu.rs * По договору
17 Физичко васпотање aleksandar.andonovic@tsp.edu.rs * По договору
18 Социологија са правима грађана ivana.antic@tsp.edu.rs * По договору
САОБРАЋАЈ        МЕХАТРОНИКА     МАШИНСТВО
17 Саобраћајни системи dragana.marinkovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.15 каб 15
18 Интелигентни транспортни системи danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб 39
19 Интегрални транспорт- изборни dragana.marinkovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.15 каб 15
20 Практична настава 1.р техн predrag.popovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 10.30 каб 39
21 Практична настава 2.р техн predrag.popovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 10.30 каб 39
22 Практична настава 3.р техн

(Бојан или Данијел)

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

31.1.2024. у 13.00 каб 39
23 Практична настава 4.р техн

(Бојан или Данијел)

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

31.1.2024. у 13.00 каб 39
24 Организација превоза 3. 4. vladimir.nikolic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 12.00 каб 38
25 Саобраћајна инфраструктура 2.р dragana.marinkovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.15 каб 15
26 Саобраћајна инфраструктура 4.р vladimir.nikolic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 12.00 каб 38
27 Моторна возила 2. и 4.р marija.djoric@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.10
28 Моторна возила 3.р danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб 39
29 Регулисање и безб. саобр. 3.р dragana.marinkovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.15 каб 15
30 Регулисање и безб. саобр. 4.р bojan.jankovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб 39
31 Терет у транспорту dragana.marinkovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.15 каб 15
32 Трасологија – изборни 4.р. danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб 39
33 Основе саобраћајне психологије psiholog@tsp.edu.rs Радним данима, преподне
34 Превоз терета и путника bojan.jankovic@tsp.edu.rs 31.1.2024. у 13.00 каб 39
35 Механика andja.veljkovic@tsp.edu.rs * По договору
36 Електромашинска припрема dragan.jovanovic@tsp.edu.rs * По договору
37 Хидраулика и пнеум. – изборни dejan.aleksovski@tsp.edu.rs  или

miljan.petrovic@tsp.edu.rs

* По договору
38 Машински материјали marija.djoric@tsp.edu.rs * По договору
39 Машински елементи vesna.veljkovic@tsp.edu.rs * По договору
40 Основе електротехнике boban.slavkovic@tsp.edu.rs * По договору
41 Рачунарство и информатика andja.veljkovic@tsp.edu.rs

nela.jocic@tsp.edu.rs

* По договору

* По договору – јавити се професору