Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Термини испита

 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2022/2023

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

14.09.2022.  –  15.09. 2022.

По посебном распореду

17.10. 2022. – 28.10. 2022.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

16.11.2022. – 17.11.2022.

По посебном распореду

12.12.2022. – 23.12.2022.

3

ФЕБРУАРСКИ

11.01.2023. – 12.01.2023.

По посебном распореду

13.02.2023. -28.02.2023.

4

АПРИЛСКИ

15.03.2023. – 16.03.2023.

По посебном распореду

19.04.2023. – 28.04.2023.

5

ЈУНСКИ

16.05.2023. – 17.05.2023.

По посебном распореду

01.06.2023. – 16.06.2023.

6

АВГУСТОВСКИ

18.08.2023.

од 9 до 12h

нема

21.08.2023. – 31.08.2023.

 

 

Начин пријаве испита

Пријаве испита  за ванредне ученике можете доставити слањем попуњеног обрасца . Уважиће се само пријаве које су достављене у дане који су предвиђени за пријаву испита и уз приложен доказ о уплати. Накнадне пријаве неће се узимати у обзир.

Образац за пријаву испита ће добити сви ванредни ученици преко messenger групе, или захтевом на мејл  vanredni@tsp.edu.rs 

Попуњен образац пријаве испита за фебруарски испитни рок можете послати до 12.1.2023.   на мејл   vanredni@tsp.edu.rs   или лично 11.1.2023.  и 12.1.2023. од 9 до 12h . Уз пријаве испита приложити доказе о уплати.

За пријаве завршних, матурских и специјалистичких испита ученици се могу јавити у време предвиђено за пријављивање, или послати податке на мејл vanredni@tsp.edu.rs . Предвиђене обрасце ће попунити администратор у школи. Ученици могу полагати завршне и матурске испите у јануарском, јунском и августовском испитном року.

 

 

Министар просвете је донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2022/2023. год.      

 

КАТЕГОРИЈА

ЦЕНА

1

Упис године

4000 дин.

2

Обнова године

1500 дин.

3

Испит

1000 дин.

4

Испит са писменим задатком

1000 дин.

5

Испит са вежбама

1200 дин.

6

Испит из практичне наставе

1200 дин.

7

Час консултативне наставе: група од 16 до 30 учен.

120 дин.

8

Час консултативне наставе: група  до 15 ученика.

150 дин.

9

Завршни испит

2500 дин.

10

Матурски испит

3000 дин.

Овим ценовником обухваћене су цене за све образовне профиле.

                Ценовник се примењује од    7.11.2022.

 

 

 

 

 

Пример уплатнице: 

 

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у децембарском испитном року 2022/2023.

Уколико дође до померања термина неког испита

промене ће бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом)

Сви ванредни ученици морају да поштују препоручене мере заштите приликом доласка у школу.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

15.12.2022. у 10.40  каб 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

16.12.2022. у 11.00  каб 19

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Филозофија

1. Манић Александра

2. Ђурић Јовица

3.  Ранчић Сања

4

Хемија

+ Технологија материјала

1.Ћирић Драгана

22.12.2022. у 14.30  каб 14

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија, Екологија

1.Ћирић Драгана

21.12.2022. у 10.40 каб 14

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физика

Поп-Крстић Милорад

Предлог термина:

26.12.2022. у 10.30  kaб 3

Славковић Бобан

Антић Драган

7

Верска настава

Панчић Мирослав

16.12.2022. у 13.00

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Ликовна Култура

Панчић Мирослав

Ђорђевић Богдан

Николић Славољуб

9

Грађанско васпитање 4.р

Манић Александра 3.р

13.12.2022. у 12.00  – 3. разред

Ранчић Сања

Ђурић Јовица  4.р

10

– Социологија,

 – Социологија са правима грађана,

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

12

-Физичко васпитање

-Изабрани спорт

Андоновић Александар

 

По договору

Миланов Милан

Божић Миодраг

11

Математика

Валчић Владимир

22.12.2022. у 10.30  каб 5

Јовановић Драгана

Маноилов Славољуб

12

Музичка уметност

Географија

Николић Славољуб

 

Николић Дејан

Костић Јадранка

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Ђорић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Димитријевић Данијел

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Маринковић Д

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Димитријевић Данијел

1.Поповић Предраг

2. Марковић Наташа

2. Поповић Предраг

2. Николић Владимир

3. Јанковић Бојан

3. Николић В. , Јанковић Б

3. Сотиров Драган

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Моторна возила 2. и 3. разред

 

КС 3

Ђорић Марија

15.12.2022. у 9.00

Каб.

2.

Моторна возила 4. разред

КС 5

Димитријевић Данијел

21.12.2022. у 12.00

Каб. 15

3

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Жана Живковић Ранчић

По договору

 

4.

Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС

Регулисање саобраћаја

КС1

Јанковић Бојан

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

5.

Интелигентни транспортни системи

КС 5

Димитријевић Данијел

 

 

6.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

21.12.2022. у 12.00

Каб. 15

7.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Д.

 

 

8.

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Маринковић Д.

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

9.

Практична настава

 техничари 1. 2. 3. 4. раз.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

3. раз. 21.12.2022. у 12.00

4. раз. 14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

10.

Практична настава

 возачи 1. 2. 3.  раз.

КС

Јанковић Б. Димитријевић Д.

Сотиров Д.

  2. раз. 21.12.2022. у 12.00

3. раз. 21.10.2022. у 12.00

Каб. 15

11.

техничко цртање – техн. друмског саобраћаја

КМ2

Калаџиски Саша

13.12.2022. у 14.45

Каб 9

12

Терет у саобраћају и механизација претовара

КС 1

Маринковић Д.

 

 

13.

Терет у транспорту

КС 1

Маринковић Д.

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

14.

– Предузетништво,

– Економика и орг. саобр.

– Пословање саобр. предуз.

КС 4

Марковић Наташа,

Ранчић Сања

 

 

15.

Завршни, матурски испит, Специјалистички испит

КС1

Маринковић, Николић, Јанковић

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

 16.

Превоз терета и путника

КС 1

Јанковић Бојан

21.12.2022. у 12.00

Каб. 15

17.

Интегрални транспорт – изб.

КС 1

Николић В.

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

18.

Прописи у друмском саобр

КС 1

Маринковић Д.

 

 

19.

Саобраћајни системи

КС 1

Димитријевић Д. Маринковић Д.

14.12.2022. у 12.00

Каб. 15

20.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Маринковић Д.

 

 

21

Гараже сервиси и парк

КС 1

Маринковић Д.

 

 

22

Трасологија – изборни 4.р

КС 5

Димитријевић Данијел

21.12.2022. у 12.00

Каб. 15

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ   2022/2023.

Сви ванредни ученици морају да поштују препоручене мере заштите приликом доласка у школу.

 

Редни бр.

Предмет

e-mail

 

1

Српски језик и књижевност

branislava.petrovic@tsp.edu.rs

 

2

Физика

milorad.popkrstic@tsp.edu.rs

 

3

Техничко цртање

sasa.kaladziski@tsp.edu.rs

 

4

Математика

dragana.jovanovic@tsp.edu.rs

 

5

Грађанско васпитање

jovica.djuric@tsp.edu.rs

 

6

Енглески језик

olivera.petrovic@tsp.edu.rs

 

7

Биологија, Екологија

ivana.marinkovic@tsp.edu.rs

 

8

Социологија

aleksandra.manic@tsp.edu.rs

 

9

Устав и права грађана

aleksandra.manic@tsp.edu.rs

 

10

Историја

milica.ciric@tsp.edu.rs

 

11

Физичко васпитање

aleksandar.andonovic@tsp.edu.rs

 

12

Хемија

dragana.ciric@tsp.edu.rs

 

13

Верска настава

miroslav.pancic@tsp.edu.rs

 

14

Географија

jadranka.kostic@tsp.edu.rs

 

15

Ликовна култура

bogdan.djordjevic@tsp.edu.rs

 

16

Музичка уметност

dejan.nikolic@tsp.edu.rs

 

17

Филозофија

jovica.djuric@tsp.edu.rs

 

САОБРАЋАЈ

18

Терет у транспорту

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

 

19

Гараже сервиси и парк

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

 

20

Саобраћајна инфраструктура 2.р и 4. р

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

 

21

Саобраћајна инфраструктура 3.р

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

 

22

Завршни испит – возачи

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

 

23

Моторна возила 2. и 3.р

marija.djoric@tsp.edu.rs

 

24

Моторна возила 4.р

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

 

25

 

 

 

26

Мотори и моторна возила

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

 

27

Терет у транспорту 2.р

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

 

28

Предузетништво

natasa.markovic@tsp.edu.rs

 

29

Технологија материјала

dragana.ciric@tsp.edu.rs

 

30

Регулисање и безб. собраћаја

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

 

31

Практична настава ТДС 1.р

predrag.popovic@tsp.edu.rs

 

32

Практична настава ТДС 2.р

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

 

33

Практична настава ТДС 3.р

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

 

34

Практична настава ТДС 4.р

predrag.popovic@tsp.edu.rs

 

35

Организација превоза

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

 

36

Интелигентни транспортни системи

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

 

37

Трасологија – изборни 4.р

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

 

38

Машински елементи

stanka.mancic@tsp.edu.rs

 

39

Техничко цртање

sasa.kaladziski@tsp.edu.rs

 

40

Механика

marija.djoric@tsp.edu.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот