Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

InSumma 2019

Годишњак Техничке школе за школску 2018/2019. годину.

Приредили:
Новинарска секција Техничке школе
    Професори: Нина Тошић и Бранислава Петровић
Графичко обликовање и припрема за публиковање:
    Миодраг Божић, Миодраг Мијалковић,
    Бобан Благојевић и Бојан Ћирић

7. October 2019.
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот