4. Erasmus+ „Together we build tomorrow“ – radni zadatak na terenu

Boris Savić (IT) govori o praktičnom radnom zadatku na terenu; pronalaženje prema GPS koordinatama, provera ispravnosti i merenje parametara bežičnih pristupnih tačaka (wi-fi access points) umreženih u jedinstveni sistem otvorenih hot-spotova opštine Heraklion namenjennih za pristup Internetu građanima i turistima. Rezultati merenja će biti korišćeni u kreiranju stabilne mrežne infrastrukture.