Epitevgma Robotics, Nicosia

Један од централних аспеката нашег Еразмус+ пројекта јесте рад на дидактичким мехатронским радним станицама, различитог типа. Током два дана тренинга у главном граду Кипра Никозији, ученици и наставници су прошли тренинг на роботским дидактичким радним станицама. Роботика је најбољи пример мехатронских система, јер у себи имплементира све компетенције које су релевантне за једног мехатроничара – консутркцију система, монтирање и повезивање хардвера и електронике, програмирање, тестирање система, пуштање у рад и дијагностику.  

Након нашег доласка у компанију, у разговору са власником компаније упознали смо се са начином рада њиховог дидактичког центра. Домаћин нас је упутио у начин пословања, дидактичком приступу у раду са децом, делатностима тренинг центра, опремом коју поседују и начином имплементације опреме у образовном процесу.  

Први дан тренинга у компанији био је намењен за конструкцију роботске радне станице. Учесници тренинга били су подељени у групе, при чему су сваку групу чинили по два ученика и један наставник на обуци. Свака група је имала свој сет опреме, а први задатак био је да се изврши увид у компоненте потребне за извршење овог посла. Опрема се састоји из механичког сета компонената, електромотора, елемената за пренос снаге, контролера са батеријом и одговарајући кабловима за повезивање, мобилног телефона и џојстика за контролу и управљање, као и таблета за програмирање и представљање пдф материјала за рад – на енглеском језику.  

Као помоћно средство за рад, тимови су имали пред собом материјал на енглеском, који су користили за склапање конструкције роботске радне станице. Сваки корак рада био је пропраћен одговарајућом скицом и шемом, па је задатак тимова био да пажљиво испланирају свој радни процес, препознају компоненте и на основу скица са материјала следећи принципе монтаже компонената приступе послу. Циљ рада је исправно монтирање конструкције робота која треба да буде стабилна, и повезивање механичких и електричних делова.