Јавна набавке 2019

У наставку се налазе одлуке и уговори који се односе на јавне набавке у 2019. години.

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU J. N ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ.doc popunjen obrazac

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU J.N. GORIVA2019.doc popunjen dokumenat

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE CNC STRUGA 2019 popunjen dok.

Ugovor o nabavci горива.doc попуњен образац

УГОВОР CNC струг

Уговор о набавци електричне енергије.doc попуњен образац