Raspored vanrednih ispita – februar 2019.

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском испитном року 2018/2019.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

ВАЖНО: ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА, ПОЧЕТАК ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЈЕ ОДЛОЖЕН ЗА 7 ДАНА. ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА СУ АЖУРИРАНИ  И ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЋЕ ПОЧЕТИ 25.2.2019.

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

6.3.2019.  у 10.40/ библиотека

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

28.2.2019. у 10.40 / библиотека

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Математика

1. Маноилов Славољуб

27.2.2019. у 11.30/ каб 1

2. Валчић Владимир

3.  Крстић Добрила

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

28.2.2019. у 12.25/ каб 41

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

 7.3.2019 у 11.40/ каб 44.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Историја

1. Малићевић Шућро

4.3.2019. у 10.40/ библиотека

2. Костић Јадранка

3. Ранчић Сања

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

 

Ђорђевић Ивана

 

Ранчић Сања

 

10

Предузетништво

Марковић Наташа

25.2.2019. у 11.30/ библиотека

Ранчић Сања

Маринковић Драгана

11

-Социологија,

-Социологија са правима грађана,

-Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

7.3.2019. у 10.40/ библиотека

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Николић Владимир

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

3. Живковић Радмила

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Јанковић Бојан

26.2.2019. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Ранчић Сања

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

5.3.2019. у 14.00

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

5.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

 

 

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

 

8.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић, Маринковић

5.3.2019. у 14.00

Каб. 15

9.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

10.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

11.

Практична настава

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

26.2.2019. у 14.00 (3.разред)

5.3.2019. у 14.00 (1.и 2. разред)

Каб. 15

12

Практична настава

 – возачи 1. разред

КС5

 

 

 

13.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

14.

Специјалистички испити:

-Методика и теорија вожње.

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

26.2.2019. у 14.00

Каб. 15

15.

Специјалистички испити:

– Практична настава

-Прописи о безедности друм саобраћаја.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

5.3.2019. у 14.00

Каб. 15

16.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2

Ранчић Жана

28.2.2019. у 10.40

библиотека

17.

Специјалистички испити:

– Безбедност друм. Саобр

 

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

26.2.2019. у 14.00

Каб. 15

18.

Одбрана специјалистичког испита

КС 1

 

26.2.2019. у 14.00

Каб. 15

19

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

26.2.2019. у 14.00

Каб. 15

20

Терет у транспорту НОВО.

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

21

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Маринковић Драгана

5.3.2019. у 14.00

Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Технологија материјала

Технологија обраде

КM 3

Манчић Станка

7.3.2019. у 14.00

Каб. 4

2

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 3

Манчић Станка

7.3.2019. у 14.00

Каб. 4

3

– Машински елементи

КM 3

Манчић Станка

7.3.2019. у 14.00

Каб. 4

4

Практична настава 3.р

КM 3

Живковић Радмила

28.2.2019. у 11.40

Каб. 41

5

Основе електротехнике и електронике

КM 3

Игњатовић Мирјан

6.3.2019. у 11.30

 

6

Термодинамика и термотехника

КM 3

Манчић Станка

 

 

7

Рачунари у машинству

КМ2

Вељковић Весна

4.3.2019. у 13.10

Каб. 13

8

Организација рада

КМ 2

Јовановић Јасмина

 

 

9

-Основе конструисања

КМ 2

Вељковић Весна

4.3.2019. у 13.10

Каб. 13

мехатроника

Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА

 

Антић Драган

 

 

Мехатронски системи

КЕ2

Стојковић Небојша

 

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

 

Бјелопавлић Дарко

 

 

Роботика – изборни предмет

 

Мијалковић Миодраг

26.2.2019. у 10.40/

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски Д.