Јубилеј Техничке школе у Пироту – 145 година постојања и рада

Техничка школа у Пироту, највећа и најстарија средња школа у Пиротском округу, 30. септембра 2023. године обележава свој јубилеј – 145 година постојања и рада.

Историја Техничке школе и средњег стручног образовања у Пироту започињу у години ослобођења Пирота и околине од Турака, 30. септембра 1878. године. Тада је одлуком Српске владе основана Трговачко-занатлијска школа, а до 22. новембра 1878, када је почела настава, једва да је дванаесторо ученика испунило услове добре писмености и потребног фонда знања да би могло да буде уписано у први разред Трговачко-занатлијске школе. У школи су предавала два наставника, први управник био је Аранђео Раша Милошевић, а настава се изводила према Привременом наставном плану и програму и обухватала је изучавање потребних наука и вештина за техничка и трговачка предузећа: српски језик – 8 часова недељно, земљопис – 3, историја – 2, рачун – 3, цртање – 3, краснопис-2, наука хришћанска – 2, црквено певање – 2, грађанско певање – 2, укупно 29 часова недељно.

На крају школске године, јуна месеца, одржани су јавни испити. У присуству свих наставника, родитеља и грађанства ђаци су показивали шта су научили. Испитивао их је лично изасланик Министарства просвете за пиротски, нишки, врањански, топлички и ужички округ Милош Милојевић. На Видовдан, 29.6.1879. одржана је јавна свечаност школе на којој су одличним ученицима предате на поклон књиге. Грађани Пирота приложили су тада 48 динара у корист сиромашних ђака. Из тог најранијег периода рада школе издвајамо као посебно важне напоре да се организује школовање женске деце.

Хронологија развоја Техничке школе од оснивања до данас открива седамнаест различитих имена за 145 година постојања. То је сведочанство многих промена, али оно што се никада није мењало јесу смисао и улога ове школе: „да би се задовољиле индустријске и трговачке потребе народа у Пироту и околини “, како стоји у одлуци тадашње владе о оснивању школе.

У прошлости и историјату школе наићи ћемо на податке о школи која дуго није имала ни своју зграду, о занатима који су давно већ изумрли и заборављени, о духу старе пиротске занатлијске и трговачке чаршије, који се већ одавно изгубио негде међу модерним зградама у савременом начину живота, о уметности ручног рада, а у новијој историји, до 1967. године, читамо и да је школа радила у неадекватним просторијама, имајући проблема са уписом ученика, са оскудним буџетима, без потребних учила, без правог наставног кадра, без материјалне помоћи предузећа и без праве законске регулативе.

Закон о средњем образовању из априла 1967. године донео је школи званично статус средње школе, измене у наставним програмима, могућност да ученици наставе школовање на вишим ступњевима образовања и ново име – Школа за квалификоване раднике. У фебруару 1971. године школа добија своју школску зграду, веома модерно опремљену, структура наставног кадра стално се побољшава, стижу високе републичке награде за уређење школског простора и за резултате у васпитању и образовању, развија се сарадња школе са привредним организацијама за које се школују квалификовани радници разних струка и занимања: металских, електро и радио-ТВ занимања, текстилног, кожарског, дрвопрерађивачког, трговачког и грађевинског смера.

Свој напредак и развој школа наставља и у годинама усмереног образовања и у оквирима нових законских регулатива на самом крају 20. века. Од 1997. школа носи данашње име – Техничка школа.

У овомиленијумској историји Техничке школе стигли су врхунски резултати у образовању и свеукупном развоју ученика. У периоду 2002-2023. на републичким такмичењима из готово свих наставних области учествовала су 442 ученика, њих 49 освојило је прво место, 42 друго место, 39 ученика треће место на неком од републичких такмичења, а седморо наставника школе проглашено је најбољим менторима у републици. Интезивира се сарадња школе са локалном заједницом и привредом града, у савременој индустрији Пирота, у којој предњаче стручњаци за инустријску аутоматизацију, информационе технологије, ЦНЦ производњу и саобраћај, незаобилазни кадрови долазе из наше школе, подједнако као свршени средњошколци или као инжењери са високим образовањем. Тако Техничка школа учествује и даје свој допринос у креирању добре будућности за младе у нашем граду.

Ослањајући се на своју традицију успешног техничког образовања младих, школа и у модерном добу веома брзог развоја технологија и индустрије настоји да одговори озбиљним изазовима. У будућности предстоје и неопходни су даља модернизација наставних садржаја и наставног процеса, обезбеђивањe врхунске опреме и наставних ресурса, интензивирање сарадње с локалном индустријом, укључивање у токове развоја локалне заједнице и локалне индустрије, обезбеђивање стручне праксе и директне повезаности ученика са тржиштем рада, учешће у европским образовним пројектима, развијање критичког размишљања и способности решавања проблема код ученика, али и вештина међусобне сарадње, тимског рада и комуникације.

Желимо да Техничка школа постане институција која не само да припрема ученике за будуће успешне професионалне каријере, већ и за активно учешће у изградњи боље будућности. Наша визија је модерна, ефикасна, за промене отворена школа, школа са квалитетном наставом, у којој ученици могу да откривају и развијају све своје потенцијале. То је пут опстанка и даљег раста, развоја, напретка и конкурентности Техничке школе.

 

 

 

Братислав Димитријевић

директор техничке школе