Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Образовно-васпитни рад се у школској 2018/2019. години изводи у једној смени, осим практичне наставе, поједних часова вежби, наставе у блоку, додатне и допунске наставе, као и свих облика слободних и факултативних активности, које се изводи и у поподневној смени по посебном распореду стручних већа.

Редовна настава почиње у 8.00 часова и одвија се према следећем распореду:

Часови теоријске наставе, часови практиче наставе и часови вежби одвијају се по распореду који је усвојен на седници Наставничког већа од 30. августа 2018. године.

Часови наставе у блоку, часови слободних активности, допунског и додатног рада, часови одељењских старешина реализоваће се по посебном распореду. Распоредом часова одредиће се и кабинети у којима ће се држати наставни часови.

 

 

 

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот