Уџбеници

[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=“I-1″ tab_id=“1563308748442-99265c3a-5062″][vc_column_text]

Електротехничар инфомационих технологија  I
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 1. Читанка Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик I Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
3. Физичко васпитање I Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1.
Математика 1 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 1. разред С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Историја 1. Историја Драгољуб Кочић ЗЗУ 21120
за четворогодишње стручне школе
7. Географија 1. Географија Србије за 1. разред Милка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић ЗЗУ 21074
8. Ликовна култура 1. Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
9. Хемија 1. Општа хемија Славољуб Ђукић ЗЗУ 21188
за гимназију друштвено-језичког смера Радивој Николајевић
и четворогодишње стручне школе Милена Шурјановић
Хемија др Розалија Хорват ЗЗУ 21189
за трогодишње стручне школе осим Милоје Ракочевић
хемијске и фризерске
Збирка задатака из хемије
за I и II разред, за гимназију природно-
-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
мр Милена Шурјановић Радивој Николајевић ЗЗУ 21191
 

         Б: Обавезни стручни предмети

1. Основе електротехнике 1. Основи електротехнике I Вела Чоја ЗЗУ 21267
за све четворогодишње профиле Гордана Мијатовић
Горан Стојковић
Основи електротехнике М. Пироћанац
Збирка задатака из основа електротехнике 1 В. Чоја 21261
М. Тодоровић
Г. Стојановић
2. Рачунарска графика и мултимедија 1. Рачунарска графика и мултимедија Надежда Вељковић ЗЗУ 21257
за све профиле нема у продаји
3. Програмирање 1. Програмски језик Ц са решеним задацима Ласло Краус Академска мисао
4. Практична настава 1. Стручна литература
5. Физика 1. Физика за 1. разред четворогодишњих средњих стручних школа др Милан Распоповић Татјана Бобић ЗЗУ 21085
Физика 1 Збирка задатака са Приручником за Лабораторијске вежбе за I разред четворогодишњих средњих стручних школа М. Распоповић и М. Бобић ЗЗУ 21086
 
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта
III,IV
2. Православни катихизис II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“I-2″ tab_id=“1563308748442-bdf72485-bf93″][vc_column_text]

Електротехничар за електронику на возилима  I
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 1. Читанка за 1. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик 1. Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
3. Физичко васпитање 1. Приручник за наставнике М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1. Математика 1 Ж. Ивановић Круг
Збирка решених задатака и тестова С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Историја 1. Историја за 1.разред средњих стручних школа Драгољуб М. Кочић ЗЗУ 21120
7. Музичка култура 1. Музичка уметност др Соња Маринковић ЗЗУ 21815
за стручне школе
8. Географија 1. Географија за 1. или 2. разред за стручне школе Мирко Грчић ЗЗУ 21174
9. Биологија 1. Биологија за 1. и 2. разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко Терзија ЗЗУ 21175
10. Хемија 1. Општа хемија Славољуб Ђукић ЗЗУ 21188
за гимназију друштвено-језичког смера Радивој Николајевић
и четворогодишње стручне школе Милена Шурјановић
Збирка задатака из хемије мр Милена Шурјановић ЗЗУ 21191
за I и II разред, за гимназију природно- Радивој Николајевић
-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
Хемија за трогодишње стручне школе Розалија Хорват ЗЗУ 21189
Милоје Ракочевић
Б: Стручни предмети
1. Физика 1. Физика за 1. разред четворогодишњих средњих стручних школа др Милан Распоповић Татјана Бобић ЗЗУ 21085
Физика 1 Збирка задатака са Приручником за Лабораторијске вежбе за I разред четворогодишњих средњих стручних школа М. Распоповић и М. Бобић ЗЗУ 21086
2. Основе електротехнике 1. Основи електротехнике I Вела Чоја ЗЗУ 21267
за све четворогодишње профиле Гордана Мијатовић
Горан Стојковић
Збирка задатака из основа електротехнике 1 Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 21261
3. Практична настава 1. Стручна литература
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I, II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта    
III
2. Верска настава I, II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“I-3″ tab_id=“1563308854604-88cf900d-5cb6″][vc_column_text]

Техничар мехатронике  I
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 1. Читанка за 1. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик 1. Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
3. Физичко васпитање 1. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1. Математика 1 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 1. разред С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Историја 1 Историја Драгољуб Кочић ЗЗУ 21120
за четворогодишње стручне школе
7. Ликовна култура 1 Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
8. Хемија 1 Општа хемија Славољуб Ђукић ЗЗУ 21188
за гимназију друштвено-језичког смера Радивој Николајевић
и четворогодишње стручне школе Милена Шурјановић
1 Хемија др Розалија Хорват ЗЗУ 21189
за трогодишњое стручне школе осим Милоје Ракочевић
хемијске и фризерске
1 Збирка задатака из хемије мр Милена Шурјановић ЗЗУ 21191
за I и II разред, за гимназију природно- Радивој Николајевић
-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
  Б. Обавезни стручни предмети
9. Физика 1. Физика др Милан Распоповић ЗЗУ 21085
за 1. разред четворогодишњих средњих Татјана Бобић
стручних школа
10. Техничко цртање 1. Техничко цртање са нацртном Душан Ђорђевић ЗЗУ 21212
геометријом мр Жељко Папић
за све профиле
11. Механика 1. Механика – за трогодишње образовне Раде Раонић ЗЗУ 21244
профиле
12. Основе електротехнике 1 Основи електротехнике I за све четворогодишње профиле Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 21267
Збирка задатака из основа електротехнике 1 Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 21261
13. Електромашинска припрема 1. Практична настава за маш. Техничаре мр Никола Пргомеља НОВО ЗЗУ 21236
22254
Стручна литература
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта  
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић  
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“I-4″ tab_id=“1563308859006-8138b02b-b213″][vc_column_text]

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина  1. разред
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 1. Читанка за 1. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик 1. Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
3. Физичко васпитање 1. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1. Математика 1 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 1. разред С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Хемија 1. Општа хемија Славољуб Ђукић ЗЗУ 21188
за гимназију друштвено-језичког смера Радивој Николајевић
и четворогодишње стручне школе Милена Шурјановић
Хемија др Розалија Хорват ЗЗУ 21189
за трогодишње стручне школе осим Милоје Ракочевић
хемијске и фризерске
Збирка задатака из хемије мр Милена Шурјановић ЗЗУ 21191
за I и II разред, за гимназију природно- Радивој Николајевић
-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
7. Физика 1. Физика др Милан Распоповић ЗЗУ 21085
за 1. разред четворогодишњих средњих Татјана Бобић
стручних школа
8. Ликовна култура 1. Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
9. Екологија и заштита животне средине 1. Екологија и заштита животне средине др Иво Савић ЗЗУ 21176
мр Вељко Терзија
        Б: Стручни предмети
1. Машински материјали 1. Машински материјали др Вера Шијачки- ЗЗУ 21240
за све профиле -Жеравчевић
др Александар Седмак
др Анђелка Милосављевић
2. Техничко цртање 1. Техничко цртање са нацртном Душан Ђорђевић ЗЗУ 21212
геометријом мр Жељко Папић
за све профиле
3. Мерење и контрола квалитета 1. Мерење и контролисање Љутвија Дураковић ЗЗУ 24310
4 Практична настава 1. Практична настава за маш. техничаре мр Никола Пргомеља ЗЗУ 21236
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, минист. просвете и спорта    
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“I-5″ tab_id=“1563308863325-71544731-b58a“][vc_column_text]

Техничар друмског саобраћаја  I
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1 Српски језик и књижевност 1. Читанка за 1. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик 1. Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
3. Физичко васпитање 1. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1. Математика 1 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 1. разред С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Историја 1. Историја Драгољуб Кочић ЗЗУ 21120
за четворогодишње стручне школе
7. Ликовна култура 1. Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
8. Географија 1. Географија Србије за 1. разред Милка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић ЗЗУ 21074
9. Хемија 1. Општа хемија Славољуб Ђукић ЗЗУ 21188
за гимназију друштвено-језичког смера Радивој Николајевић
и четворогодишње стручне школе Милена Шурјановић
Хемија др Розалија Хорват ЗЗУ 21189
за трогодишње стручне школе осим Милоје Ракочевић
хемијске и фризерске  
Збирка задатака из хемије мр Милена Шурјановић ЗЗУ 21191
за I и II разред, за гимназију природно- Радивој Николајевић
-математичког смера, медицинску и  
пољопривредну школу  
10. Биологија 1. Биологија др Драгослав Маринковић ЗЗУ 21175
за четворогодишње стручне школе мр Вељко Терзија
  мр Катица Пауновић
        Б: Стручни предмети
1. Саобраћајни системи 1. Основе саобраћаја и транспорта Лазар Филковић ЗЗУ 21426
за I и II разред саобраћајне школе
2. Физика 1. Физика др Милан Распоповић ЗЗУ 21085
за 1. разред четворогодишњих средњих Татјана Бобић
стручних школа  
3. Технологија материјала 1. Стручна литература      
4. Техничко цртање 1. Техничко цртање са нацртном Душан Ђорђевић ЗЗУ 21212
геометријом мр Жељко Папић
за све профиле  
5. Практична настава 1. Практична настава за I , II разред мр Младен Добрић ЗЗУ 21422
Мирјана Медаревић Нема у продаји
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“I-6″ tab_id=“1563308867336-8e5a0cc3-7983″][vc_column_text]

Возач моторних возила  1. разред
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 1. Читанка за 1. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за I разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
2. Енглески језик I,II, Focus II  Student’s Book , Sue Kay and Vaughan Jones Pearson Education
III
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач
III Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 1. Математика 1/2 Ж. Ивановић Круг
Збирка решених задатака за 1. и 2. разред С. Огњановић
5. Рачунарство и информатика 1. Рачунарство и информатика др Никола Клем ЗЗУ 21169
за гимназије и стручне школе
6. Екологија и заштита животне средине 1. Екологија и заштита животне средине др Иво Савић ЗЗУ 21176
7. Историја 1. Историја Драгољуб Кочић ЗЗУ 21120
за четворогодишње стручне школе
8. Географија 1. Географија Србије, уџбеник за стручне школе Др.Милка Бубало Живковић, Др. Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић ЗЗУ 21074
        Б: Стручни предмети
1. Технологија материјала 1. Машински материјали за 1. разред Др. Александар Седмак ЗЗУ 21240
Др. Весна Шијачки-Жеравчић
Др. Анђелка Милосављевић
2. Физика 1. Физика др Милан Распоповић ЗЗУ 21085
за 1. разред четворогодишњих средњих Татјана Бобић
стручних школа
3. Саобраћајни системи 1. Основе саобраћаја и транспорта Лазар Филковић ЗЗУ 21426
за I и II разред саобраћајне школе
4. Моторна возила 1. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
5. Практична настава 1. Практична настава за I , II разред мр Младен Добрић ЗЗУ 21422
Мирјана Медаревић Нема у продаји
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта  
III
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-1″ tab_id=“1563309641001-30ff48d9-4471″][vc_column_text]

Електротехничар инфомационих технологија    II
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за II разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић Клет Клет
2. Енглески језик 2. Focus 3 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw Pearson Education
3. Физичко васпитање 2. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 2 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 2. разред С. Огњановић
5. 2. Биологија др Драгослав Маринковић ЗЗУ 21175
Биологија за четворогодишње стручне школе мр Вељко Терзија
мр Катица Пауновић
 
         Б: Обавезни стручни предмети
1. Физика 2. ФИЗИКА 2 за II разред четворогодишњих средњих стручних школа М. Распоповић и Т. Бобић ЗЗУ 22086
2. Основе електротехнике 2. Основи електротехнике II за све четворогодишње профиле Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 22260
3. Програмирање 2. Програмски језик Ц са решеним задацима Ласло Краус Академска мисао
4. Електроника 2. Стручни наставни материјали
5. Веб дизајн 2. Стручни наставни материјали
6 Базе података 2. Стручни наставни материјали
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта
III,IV
2. Православни катихизис II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-2″ tab_id=“1563309651858-a5e0e898-0fa1″][vc_column_text]

Електротехничар за електронику на возилима  II
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка за 2. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за 2. разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
Александра Антић
2. Енглески језик I, Focus 3 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw Pearson Education
II,III
3. Физичко васпитање I, Приручник за наставнике М.Пивач
II,III Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 2 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 2. разред С. Огњановић
        Б. Обавезни стручни предмети
Р. назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
бр
1. Физика 2. Физика др Милан Распоповић ЗЗУ 22086
за 2. разред четворогодишњих средњих Татјана Бобић
стручних школа
2. Основе електротехнике 2. Основи електротехнике II за све четворогодишње профиле Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 22260
3. Електроника 2. Електроника I Ратко Опачић ЗЗУ 22261
за све четворогодишње профиле
– електронике и аутоматике
4. Електрична мерења 2. Стручна литература
5. ОТО мотори 2. Стручна литература
6. Електричне инсталације и уређаји 2. Електричне инсталације и уређаји на возилима Јожеф Декањ ЗЗУ 23267
7. Давачи и извршни елементи 2. Стручна литература  
8 Практична настава 2. Стручна литература  
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I, II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта    
III
2. Верска настава I, II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-3″ tab_id=“1563393222677-ccb6b67b-d71d“][vc_column_text]

Техничар мехатронике  II
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка за 2. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за II разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
Александра Антић
2. Енглески језик I,II, Focus 2 Sue Kay Pearson Education
III,IV Students Book and workbook Jones V.
    Daniel B.
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач    
III,IV Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 2 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 2. разред С. Огњановић
       
5. Географија 2. Географија за 1. или 2. разред за стручне школе Мирко Грчић ЗЗУ 21174
6. Биологија 2. Биологија за четворогодишње стручне школе др Драгослав Маринковић мр Вељко Терзија мр Катица Пауновић ЗЗУ 21175
Б. Обавезни стручни предмети/модули
1. Основе електротехнике 2. Основи електротехнике II за све четворогодишње профиле Вела Чоја, Гордана Мијатовић, Горан Стојковић ЗЗУ 22260
2. Техничка механика са механизмима 2. Механика II Раде Раонић ЗЗУ 22248
(кинематика и динамика) др Милорад Марјановић
четворогодишњи образовни профил  
3. Машински елементи 2. Машински елементи II Спасоје Драгић ЗЗУ 23209
4. Електроника 2. Електроника I Ратко Опачић ЗЗУ 22261
5. Програмирање 2. Електронски рачунари и програмирање Ж.Тошић ЗЗУ 23291
6. Електромашинска припрема 2. Стручна литература      
7. Хидрауличке и пнеуматске компоненте 2. Основи хидрaулике и пнеуматике мр Милорад Теслић ЗЗУ 22239
техничар хидрaулике и пнеу.
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић    
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-4″ tab_id=“1563393227739-da434a63-cb3e“][vc_column_text]

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина    II
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
  А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка за 2. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за 2. разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 2. Focus 3 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw Pearson Education
3. Физичко васпитање 2. Стручна литература М.Пивач  
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 2 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 2. разред С. Огњановић
   
   
5. Историја 2. Историја за 2. разред средњих стручних школа Иван М. Бецић ЗЗУ 22120
6. Географија 2. Географија за 1. или 2. разред за стручне школе Мирко Грчић ЗЗУ 21174
        Б: Стручни предмети
1. Механика 2. ? Механика 1 Раде Раонић ЗЗУ 21239
2. Механика II Раде Раонић ЗЗУ 22248
(кинематика и динамика) др Милорад Марјановић
четворогодишњи образовни профил  
2. Машински елементи 2. Машински елементи 1 др Милета Ристивојевић    
сви образовни профили др Радивоје Митровић
  мр Татјана Јазовић
  Спасоје Драгић
  Старије издање
3. Електротехника и електроника 2. Основе електротехнике и Драгана Павлица-Бајић ЗЗУ 22235
електронике
4. Компјутерска графика 2. Компјутерска графика Петко Андрић ЗЗУ 22255
вежбе мр Мирко Николић
Solid works Saam Tacku    
Брошура Auto CAD 2000      
5. Технологија машинске обраде 2. ? Технологија обраде Стеван А. Симић ЗЗУ 23231
за машинске школе Звонко С. Симић
6. Технолошки поступци са контролом 2. Технолошки поступци са контролом Душан Стојановић ЗЗУ 22224
техничар за компјутерско управљање
7. Практична настава 2. Практична настава за маш. техничаре мр Никола Пргомеља НОВО ЗЗУ 22254
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, минист. просвете и спорта    
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-5″ tab_id=“1563393231899-60be7b6a-7969″][vc_column_text]

Техничар друмског саобраћаја  II (по новом програму)
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка за 2. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за 2. разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
Александра Антић
2. Енглески језик I,II, Focus 3 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw Pearson Education
III,IV
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач    
III,IV Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 2 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 2. разред С. Огњановић
        Б: Стручни предмети
1. Механика 2. Механика II Раде Раонић ЗЗУ 22248
(кинематика и динамика) др Милорад Марјановић
четворогодишњи образовни профил  
2. Саобраћајна психологија 2. Основе саобраћајне психологије Вукосава Вукадиновић ЗЗУ 22431
за II и III разред саобраћајних школа
3. Машински елементи 2. Машински елементи 1 др Милета Ристивојевић ЗЗУ 22200
сви образовни профили др Радивоје Митровић
  мр Татјана Јазовић
4. Терет у транспорту 2. Наставни материјали      
5. Регулисање и безбедност саобраћаја 2. Регулисање и безбедност саобраћаја за II–IV Радомир Вукићевић ЗЗУ 22428
6. Моторна возила 2. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
7. Саобраћајна инфраструктура   Основи путева и улица за II и III разред саобраћајне школе Богољуб Марковић ЗЗУ 22432
8.. Практична настава 2. Практична настава за I , II разред мр Младен Добрић ЗЗУ 21422
Мирјана Медаревић Нема у продаји
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“II-6″ tab_id=“1563393234273-c3659ba3-ee62″][vc_column_text]

Возач моторних возила II (по новом програму)
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 2. Читанка за 2. разред Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за 2. разред с. школе Весна Ломпар Клет Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 2. Succes, Pre-intermediate Stuart Mckinlay    
Students Book and workbook Bob Hastings
Teachers Book Pearson
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач
III Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
4. Математика 2. Математика 1/2 Ж. Ивановић Круг  
Збирка решених задатака за 1. и 2. разред С. Огњановић
5. Ликовна култура 2. Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
        Б: Стручни предмети
1. Моторна возила 2. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
2. Основи саобраћајне психологије 2. Основе саобраћајне психологије Вукосава Вукадиновић ЗЗУ 22431
за II и III разред саобраћајних школа
3. Прописи у друмском саобраћају 2. Регулисање и безбедност саобраћаја за II–IV Радомир Вукићевић ЗЗУ 22428
Возач Зоран Бабић, Глишо Ћук АМСС
4. Основи машинства 2. Основе машинства Спасоје Драпић ЗЗУ 22575
за II разред текстилне и III разред др Срећко Николић
електротехничке школе  
5. Техничка механика 2. Механика – за трогодишње образовне Раде Раонић ЗЗУ 21244
профиле
6. Превоз терета и путника 3. Организација превоза путника и робе III , IV разред Јагода Станишић ЗЗУ 23421
Богољуб Марковић Нема у продаји
7. Практична настава 2. Практична настава за I , II разред мр Младен Добрић ЗЗУ 21422
Мирјана Медаревић Нема у продаји
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта    
III
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III
         Г: Изборни предмети према програму образовног профила
1. Музичка култура* 2.        
2. Историја (одабране теме)* 2. Историја за 2. разред средњих стручних школа Иван М. Бецић ЗЗУ 22120
3. Изабрани спорт* 2.        

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-1″ tab_id=“1563393236733-d61a1f63-93f9″][vc_column_text]

Електротехничар инфомационих технологија- оглед    III
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3.
Читанка Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић Клет Клет
2. Енглески језик 3. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање 3. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 3. Математика 3 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 3. разред С. Огњановић
5. 3. Социологија Група аутора ЗЗУ 23125
Социологија са правима грађана За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије
3. Устав и права грађана Светислава Булајић ЗЗУ 23117
За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије Стеван Лилић
6. Етика Стручна литература
         Б: Обавезни стручни предмети
1. Програмирање 3. Програмски језик C# са решеним задацима Ласло Краус Академска мисао
2. Веб програмирање 3. Лични наставни материјал
3. Базе података 3. Релационе базе података Владимир Благојевић ICNT Beograd
Београд
4. Рачунарске мреже и интернет сервиси 3. Стручни наставни материјали
5. Рачунарски системи 3. Стручни наставни материјали
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање 3. Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта
2. Православни катихизис 3. Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
I,II,III,IV р.
         Г: Изборни предмети према програму образовног профила
Стручни предмети
1. Пословне комуникације * III  
2. Рачунари у системима управљања III
Општеобразовни предмети
1. Биологија и заштита животне средине III  
2. Музичка уметност III  
3. Изабрана поглавља математике III
4. Историја (одабране теме) III
5. Физика
6. Логика са етиком

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-2″ tab_id=“1563393240236-6de221be-c68c“][vc_column_text]

Електротехничар за електронику на возилима  III
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3. Читанка са књижевнотеоријским Миодраг Павловић Клет Клет
појмовима
за гимназије и стручне школе
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић  
2. Енглески језик 3. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање I, Приручник за наставнике М.Пивач    
II,III Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
4. Математика 3. Математика 3 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 3. разред С. Огњановић
       
5. Социологија са правима грађана 3. Социологија Група аутора ЗЗУ 23125
За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије
3. Устав и права грађана Светислава Булајић ЗЗУ 23117
За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије Стеван Лилић
        Б: Стручни предмети
1. Електроника 3. Електроника II Ратко Опачић ЗЗУ 23260
за електротехничара електронике
Дигитална електроника за III разред елект. школа др Милан Топаловић ЗЗУ 23276
Слободан Здравковић
Франце Пресетник
2. Дизел мотори 3. Стручна литература      
3. Електричне машине на возилима 3. Електричне машине на возилу Јожеф Декањ ЗЗУ 23305
4. Системи паљења ото мотора 3. Електронски системи паљења и убризгавања Јожеф Декањ ЗЗУ Нема у понуди
5. Системи убризгавања ото мотора   Стручна литература      
6. Практична настава 3. Стручна литература      
           Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I, II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III
2. Верска настава I, II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III,IV р.
             
           Изборни предмети према програму огледа (ученик бира само један предмет по разреду):
Општеобразовни
1. Ликовна култура* 3. Ликовна култура Видосава Галовић ЗЗУ 21820
за гимназије и стручне школе Бранка Гостовић
2. Екологија и заштита животне средине 3.        
3. Изабрана поглавља математике 3.        
4. Историја – одабране теме 3.        
5. Физика 3.        
6. Логика са етиком* 3.        
Стручни предмети
1. Апликативни програми 3.        

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-3″ tab_id=“1563393242096-c572dd12-8e53″][vc_column_text]

Техничар мехатронике  III
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3. Читанка за 3. разред Миодраг Павловић Клет  
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић Клет  
2. Енглески језик 3. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање 3. Стручна литература М.Пивач    
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 3. Математика 3 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 3. разред С. Огњановић
       
        Б: Стручни модули
1. Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 3. Festo Basic&Advanced Electro Pneumatics-Textbook&Workbook Стручна литература, Интернет  
2. Дигитална електроника и микроконтролери 3. Дигитална електроника Милан Поповић ЗЗУ 23276
PIC16F87X Microchip Technology Inc.
Data Sheet
Razvojni sistem za Проф.Др Миле Стојчев
mikrokontroler
PIC 16F877A
3. Системи управљања 3. Системи управљања Блажо Борозан ЗЗУ 24411
у мехатроници Стручни наставни материјали
4. Електрични погон и опрема у мехатроници 3. Електричне инсталације и осветљење М. Ј ЗЗУ 22281
нема у продаји
Енергетска електроника др Драгољуб Мартиновић ЗЗУ 23287
за електротехничара електронике мр Зоран Пендић
  др Жарко Јанда
Електричне машине мр Зоран Пендић ЗЗУ 23277
за електромеханичара и
електротехничара расхладних и
термичких уређаја
5. Моделирање са анализом елемен. и механизама 3. Solid Works 2008 Saam Tacku    
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање 3. Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
2. Православни катихизис 3. Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић    
I,II,III,IV р.
             
         Г:  Изборни предмети према програму образовног профила:
Стручни предмети
1 Електричне инсталације III        
2. Објектно програмирање III        
3. Роботика III        
Општеобразовни предмети
‚1. Изабрана поглавља математике III        
2. Историја (одабране теме) III        
3. Логика са етиком III        
4. Музичка култура III        
5. Физика III        

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-4″ tab_id=“1563393244036-f50c384c-cfaa“][vc_column_text]

Техничар за компјутерско управљање III
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3. Читанка са књижевнотеоријским Миодраг Павловић Клет
појмовима
за гимназије и стручне школе
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић Клет
2. Енглески језик 3. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач
III,IV Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 3. Математика 3 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 3. разред С. Огњановић
        Б: Стручни предмети
1. Хидраулика и пнеуматика 3. Хидраулика и пнеуматика Предраг Митровић  
Зоран Радојевић
2. Моделирање машинских елемената и конструкција 3. Машински елементи Зоран Савић ЗЗУ 23210
за све профиле осим машинског и Спасоје Драпић
бродомашинског техничара
Solid works 2008 Saam Tacku  
3. Технологија за компјутерски управљане машине 3. Технологија за компјутерски Зоран Милојевић ЗЗУ 23208
управљане машине – машински
техничар за компјутерско управљање
4. Програмирање за компјутерски управљане машине 3. Програмирање за компјутерски Надежда Поповић ЗЗУ 23257
управљане машине 1 Љиљана Брашован
5. Програмирање за компјутерски управљане машине 4. Програмирање за компјутерски Надежда Поповић ЗЗУ 24340
управљане машине 2 Љиљана Брашован
Приручник за програмирање Зоран Милојевић ЗЗУ 24332
нумерички управљаних машина
6. Аутоматизација производње 3. Аутоматизација производње и Глигорије Мирков ЗЗУ 23226
и флексибилни производни системи флексибилни производни системи
за техничаре НУ машина
7. Пројектовање технолошких система 3. Пројектовање технолошких система мр Мирко Николић ЗЗУ 23233
техничар нумерички управљаних
машина
8 Механика 3. Механика II
(кинематика и динамика) четворогодишњи образовни профил
Раде Раонић
др Милорад Марјановић
ЗЗУ 22248
9 Репаратура машинских делова 3 Стручна литература
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, минист. просвете и спорта    
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-5″ tab_id=“1563393245880-44aae812-ce4c“][vc_column_text]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Техничар друмског саобраћаја  III (по старом програму)
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3. Читанка са књижевнотеоријским Миодраг Павловић Клет Клет
појмовима
за гимназије и стручне школе
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић
2. Енглески језик 3. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Социологија 3. Социологија Група аутора ЗЗУ 23125
за III разред стручих школа и IV разред
гимназије
4. Физичко васпитање 3. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
5. Математика 3. Математика 3 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 3. разред С. Огњановић
        Б: Стручни предмети
1. Мотори и моторна возила 3. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
2. Саобраћајна инфраструктура 3. Гараже, сервиси и паркиралишта Никола Путник ЗЗУ 24515
3. Регулисање и безбедност саобраћаја 3. Регулисање и безбедност саобраћаја Радомир Вукићевић ЗЗУ 22428
за II–IV
4. Организација превоза 3. Организација превоза путника и робе III , IV разред Јагода Станишић ЗЗУ 23421
Богољуб Марковић
5. Практична настава 3. Практична настава мр Младен Добрић ЗЗУ 23575
за III и IV р. Мирјана Медаревић
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта  
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“III-6″ tab_id=“1563393247187-03223689-4f0e“][vc_column_text]

Возач моторних возила III   (по старом програму)
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3. Читанка са књижевнотеоријским Миодраг Павловић Клет
појмовима
за гимназије и стручне школе
Граматика за III разред с. школе Весна Ломпар, Александра Антић Клет
2. Енглески језик 3. Succes, Intermediate Stuart Mckinlay
Students Book and workbook Bob Hastings
Teachers Book Pearson
3. Устав и права грађана 3. Устав и права грађана Славко Тадић ЗЗУ 23116
за III разред стручних школа и IV разред
гимназије
Устав и права грађана мр Светислава Булајић ЗЗУ 23117
за III разред стручних школа и IV разред др Стеван Лилић
гимназије
4. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач
III Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
5. Математика 3. Математика 1/2 Ж. Ивановић Круг
Збирка решених задатака за 3. и 4. разред С. Огњановић
        Б. Стручни предмети
1. Моторна возила 3. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
2. Безбедност саобраћаја 3. Регулисање и безбедност саобраћаја Кордић Биљана Милановић Дејан ЗЗУ 22428
за II–IV
3. Превоз путника и робе 3. Организација превоза путника и робе III , IV разред Јагода Станишић ЗЗУ 23421
Богољуб Марковић Нема у продаји
4. Саобраћајна инфраструктура 3. Основи путева и улица Богољуб Марковић ЗЗУ 22432
за II и III разред саобраћајне школе
Гараже, сервиси и паркиралишта др Никола Путник 24515
за III и IV разред саобраћајне школе
5. Терети у транспорту 3. Стручна литература
6. Предузетништво 3. Стручна литература
7. Практична настава 3. Практична настава мр Младен Добрић ЗЗУ 23575
за III и IV р. Мирјана Медаревић
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта
III
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III I,II,III

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-1″ tab_id=“1563393249295-eccb936b-6dc6″][vc_column_text]

Електротехничар инфомационих технологија- оглед    IV
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
  А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 4. Читанка Љиљана Бaјић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Клет
Граматика Весна Ломпар Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 4. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање 4. Стручна литература М.Пивач
Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 4. Математика 4 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 4. разред С. Огњановић
 
         Б: Обавезни стручни предмети
1. Програмирање 4. Стручни наставни материјали
2. Веб програмирање 4. Стручни наставни материјали
3. Интернет технологије и сревиси 4. Стручни наставни материјали
4. Заштита информационих система. 4. Стручни наставни материјали
5. Електронско пословање 4. Стручни наставни материјали
6. Техничка документација 4. Стручни наставни материјали
7. Предузетништво 4. Предузетниство удзбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа проф.др ЗВОНКО САЈФЕРТ ЗЗУ 24190
проф.др ДЕЈАН ДЈОРДЈЕВИЋ
проф. др ДРАГАН .ЋОЋКАЛО
8. Практична настава – блок 4. Стручни наставни материјали
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта
III,IV
2. Православни катихизис II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.
         Г: Изборни предмети према програму образовног профила
Стручни предмети
1. Управљање пројектима 4.
2. Базе података 4.
3. Рачунари у системима управљања 4.
Општеобразовни предмети
1. Једначине, диференцијални и интегрални рачун 4.  
2. Социологија 4.  
3. Филозофија 4.  
4. Физика 4.  

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-2″ tab_id=“1563393250950-9c6473e6-0fb3″][vc_column_text]

Електротехничар за електронику на возилима  IV
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
  А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 4. Читанка Љиљана Бaјић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика Весна Ломпар Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 4. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање I, Приручник за наставнике М.Пивач
II,III Б. Ђорђевић
Р. Костић
Д. Петковић
М. Тонцев
4. Математика 4. Математика 4 Ж. Ивановић Круг
Збирка задатака и тестова  за 4. разред С. Огњановић
        Б: Стручни предмети
1. Моторна возила 4.
2. Системи убризгавања дизел мотора 4. Електронски системи паљења и убризгавања Јожеф Декањ ЗЗУ Нема у понуди
3. Системи стабилности 4. Стручна литература  
4. Системи безбедности и комфора 4. Ел машине на возилу Јожев Декањ 23305
23267
5. Предузетништво 4. Предузетниство удзбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа проф.др ЗВОНКО САЈФЕРТ ЗЗУ 24190
проф.др ДЕЈАН ДЈОРДЈЕВИЋ
проф. др ДРАГАН .ЋОЋКАЛО
6. Практична настава 4.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-3″ tab_id=“1563393252563-5a46b5ab-9110″][vc_column_text]

Техничар мехатронике   IV
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 4. Читанка Љиљана Бaјић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Клет
Граматика Весна Ломпар
Александра Антић
2. Енглески језик 4. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач    
III,IV Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
4. Математика 4. Математика 4 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 4. разред С. Огњановић
5. Социологија са правима грађана 4. Социологија Група аутора ЗЗУ 23125
За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије
4. Устав и права грађана Светислава Булајић ЗЗУ 23117
За 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије Стеван Лилић
        Б: Стручни модули
1. Програмабилни логички контролери 4. Програмибилни логички контролери Драган Маринковић ЗЗУ 24420
2. Мехатронски системи 4. Festo произвољна литература Стручна литература, Интернет    
3. Тестирање и дијагностика мехатронских система 4. Festo произвољна литература Стручна литература, Интернет
4. Одржавање и монтажа мехатронских система 4. -Mach 4 Configuration Стручна литература, Интернет    
-Master CAM tutorials
-Allen Bradley manuals
-Mitsubishi RV-2AJ manuals
5. Предузетништво 4. Предузетниство удзбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа проф.др ЗВОНКО САЈФЕРТ ЗЗУ 24190
проф.др ДЕЈАН ДЈОРДЈЕВИЋ
проф. др ДРАГАН .ЋОЋКАЛО
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић    
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-4″ tab_id=“1563393254215-8e1de998-9e5e“][vc_column_text]

Техничар за компјутерско управљање IV
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 4. Читанка Љиљана Бaјић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика Весна Ломпар Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 4. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Филозофија 4. Филозофија Иван Коларић „Нај“ Г. Милановац
4. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач  
III,IV Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
5. Математика 4. Математика 4 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 4. разред С. Огњановић
6. Устав и права грађана 4. Устав и права грађана Славко Тадић ЗЗУ 23116
за III разред стручних школа и IV разред
гимназије
Устав и права грађана мр Светислава Булајић ЗЗУ 23117
за III разред стручних школа и IV разред др Стеван Лилић
гимназије  
        Б: Стручни предмети
1. Програмирање за компјутерски управљане машине 4. Програмирање за компјутерски Надежда Поповић ЗЗУ 24340
управљане машине 2 Љиљана Брашован
Приручник за програмирање Зоран Милојевић ЗЗУ 24332
нумерички управљаних машина
2. Аутоматизација производње 4. Аутоматизација производње и Глигорије Мирков ЗЗУ 24341
и флексибилни производни системи флексибилни производни системи2
3. Организација рада 4. Организација рада др Звонко Сајферт ЗЗУ 24346
Мирослав Радосављевић
Милош Марјановић
4. Пројектовање технолошких система 4. Пројектовање технолошких система мр Мирко Николић ЗЗУ 24331
техничар н. у. машина
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, минист. просвете и спорта    
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-6″ tab_id=“1563393454636-5f0c0ca3-0476″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“IV-5″ tab_id=“1563481161125-11e814b0-0a76″][vc_column_text]

Техничар друмског саобраћаја  IV  (по старом програму)
Р.бр назив предмета разред назив уџбеника аутори издавач каталошки број
 
А. Опште образовни предмети
1. Српски језик и књижевност 4. Читанка Љиљана Бaјић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Клет Клет
Граматика Весна Ломпар Клет
Александра Антић
2. Енглески језик 4. Focus 4 Students’ book Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnel Pearson Education
3. Филозофија 4. Филозофија Иван Коларић „Нај“ Г. Милановац
4. Физичко васпитање I,II, Стручна литература М.Пивач
III,IV Б. Ђорђевић
  Р. Костић
  Д. Петковић
  М. Тонцев
5. Математика 4. Математика 4 Ж. Ивановић Круг  
Збирка задатака и тестова  за 4. разред С. Огњановић
       
6. Устав и права грађана 4. Устав и права грађана Славко Тадић ЗЗУ 23116
за III разред стручних школа и IV разред
гимназије
Устав и права грађана мр Светислава Булајић ЗЗУ 23117
за III разред стручних школа и IV разред др Стеван Лилић
гимназије  
        Б: Стручни предмети
1. Мотори и моторна возила 4. Мотори и моторна возила др Јосип Ленаси ЗЗУ 21441
за I–IV разред саобраћајне школе Томислав Ристановић
2. Организација превоза 4. Организација превоза путника и робе III , IV разред Јагода Станишић ЗЗУ 23421
Богољуб Марковић
3. Регулисање саобраћаја 4. Bезбедност и регулисање саобраћаја Кордић Биљана Милановић Дејан ЗЗУ 22428
за II–IV
4. Гараже, сервиси и паркиралишта 4. Гараже, сервиси и паркиралишта др Никола Путник ЗЗУ 24515
за III и IV разред саобраћајне школе
5. Шпедиција 4. Стручна литература    
6. Економика и организација саобраћаја 4. Приручник за наставнике
7.. Практична настава 4. Практична настава мр Младен Добрић ЗЗУ 23575
за III и IV р. Мирјана Медаревић
         В: Изборни предмети
1. Грађанско васпитање I,II, Приручник за наставнике, министарство просвете и спорта      
III,IV
2. Православни катихизис I,II, Православни катихизис за Др. Игњатије Мидић
III,IV I,II,III,IV р.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]