Примена роботике у савременој настави

У раговору са власником компаније домаћина, ученици су у форми интеревјуа износили своје ставове о прерасподели стручних и општеобразовних предмета. Тема разговора било је питање – да ли се роботика као најбоље средство за дидактику у мехатроници треба изучавати на почетку школовања – пре усвајања општих теоретских сазнања из математике, физике, механике, и слично, или је боље роботику изучавати у каснијим разредима, након теоретског дела. Сваки ученик је имао прилике да у групном разговору изнесе свој лични став. По завршетку разговора, сваки ученик је имао интервју са VET координатором компаније на енглеском језику.

У засебном разговору са власником и VET координатором компаније ShipCon, наставници су разговарали о опцијама куповине роботских мехатронских радних станица за школу, и њиховој имплементацији, како би се знање стечено на обуци применило у редовном наставном процесу у школи. Упоредили смо искуства на пољу роботике које смо до сада имали у оквиру школе, са искуствима које смо добили у овдашњим компанијама, и истакли предности и недостатке. Имали смо разговор о даљим могућностима сарадње у оквиру разних области пројеката Еразмус+. Сем тога, домаћин нас је упознао са системом ECVET бодовања, и начином имплементације ECVET-a у нашем пројекту. Договорен је начин евалуације стечених компетенција ученика, односно признавање резултата тренинга.