2. Erasmus+ „Together we build tomorrow“ – kulturološka poseta istočnom delu Krita

Utiske učenika sa kulturološke posete istočnom delu Krita sumiraju Snežana Zdravković i Stefan Markuš sa smera IT u okviru Erasmus+ projekta „Together we build tomorrow“.