Географски положај, историја и занимљивости Кипра

Првог дана обуке 12.04.2021. у сали за састанке хотела „Тасиана“ домаћин господин Ефстратиос Георгоудис представио је ученицима и наставницима путем PowerPoint презентације податке везане за географски положај, историју и занимљивости Кипра. 

Кипар је специфична земља због своје подељености и богате историје. Најраније европске цивилизације формирале су идентитет ове земље. Повољни географски положај кроз историју привлачио је освајаче са различитих страна света.  

Ученици и наставници су пажљиво пратили излагање домаћина. Научили су много тога о историји Кипра од најранијих времена до XX века, али и о Кипру данас. У спонтаном дијалогу на енглеском језику ученици и наставници су показали стечено знање о историји Кипра. Овај тренинг је унапредио културолошке и језичке компетенције ученика и наставника и био је добра основа за предстојеће обуке.  

Ученицима и наставницима презентована је делатност фирме ShipCon, компаније која је организатор свих активности ученика у току мобилности. 

У оквиру обуке наставника изложен је нови Erasmus+ програм за период 2021-2027 година.