Erasmus+ТЕСТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

На тестирању из енглеског језика било је присутно 17-оро ученика.  

Форма теста је подразумевала типичан placement test. 

Максималан број поена на тесту је 70.