Erasmus+ТЕСТ ИЗ МЕХАТРОНИКЕ

На тестирању из познавања основа мехаронике било је присутно 17-оро ученика.  

Тест је обухватао основе из следећих области мехатронике: 

  • Хидраулика и пнеуматика 
  • Сензори и релеји 
  • ПЛЦ контролери 

Максималан број поена на тесту је 30.