Raspored vanrednih ispita – avgust 2017.

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у августовском испитном року 2016/2017.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

25.8.2017. у 8.00/ каб 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2

Грађанско васпитање 4.разред

1. Спасић Јелана

23.8.2017. у 12.30 / каб. 21

2. Ђурић Јовица

3. Димитријевић Братислав

3

Математика

Валчић Владимир

Писмени део 21.8.2017. у 9.00

Крстић Добрила

Јовановић Драгана

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

30.8.2017. у 9.30 / каб. 14

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

          

 

  

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Костић Наташа

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Костић Наташа

23.8.2017. у 12.00

Каб. 15

2

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

23.8.2017. у 12.00

Каб. 15

3

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић , Николић

23.8.2017. у 12.00

Каб. 15

4

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

22.8.2017. у 11.30

Каб. 15

5

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

22.8.2017. у 11.30

Каб. 15

6

Практична настава

-Возачи 2. разред

-техничари 1. 2

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

22.8.2017. у 11.30

Каб. 15

7

Практична настава

– техничари 3. и 4. разред

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

23.8.2017. у 12.00

Каб. 15

8

 

 

Николић Владимир

 

 

9

Одбрана специјалистичког испита Б кат.

КС 1

Николић Владимир

22.8.2017. у 11.30

Каб. 15

10

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић

22.8.2017. у 11.30

Каб. 15

 

МАШИНСТВО

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Техничко цртање

КM 2

Живковић Радмила

28.8.2017. у 9.00

Каб. 2

2

Машински елементи

КM 2

Јовановић Јасмина

28.8.2017. у 9.00

Каб. 2

3

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2

Манчић Станка

28.8.2017. у 9.00

Каб. 2

4

Организација рада

КМ1

Станковић Марија

28.8.2017. у 10.00

Каб. 3