Broj bodova na upisu 2011.g.


  BROJ BODOVA PRVORANGIRANOG I POSLEDNJERANGIRANOG UČENIKA NA UPISU 2011/2012. god.
TEHNIČKA ŠKOLA – PIROT

R.br.

PODRUČJE RADA – OBRAZOVNI PROFIL

MIN

MAX

Mašinstvo i obrada metala

1.

Tehničar za kompjutersko upravljanje

68,28

83,62

2.

Automehaničar

 

3.

Instalater

 

Saobraćaj

4.

Tehničar drumskog saobraćaja

84,22

98,50

5.

Vozač motornih vozila

40,48

83,28

Elektrotehnika

6.

Elektrotehničar računara

79,08

99,00

7.

Tehničar mehatronike

67,18

91,96

8.

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

69,16

 97,50