Дуално образовање у Техничкој школи Пирот

Tехничка школа по дуалном моделу образовања реализује наставу на два смера:
-У првој години на смеру Техничар мехатронике са 15 ученика од 30, у партнерству са компанијом Tigar Tyres
-У другој години на смеру Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина са 5 ученика од 30, са компанијом D Kompani.
Ученици стичу оперативна знања и вештине које ће моћи да примене и наплате после завршене средње школе или факултета.