Ekonomika i organizacija preduzeca 2

Predmet: Ekonomika i organizacija preduzeća……

Cilj predmeta: Sticanje osnovnih znanja o  ekonomskim pojmovima,kategorijama,njihovim međusobnim odnosima,pravilima i principima ponašanja  u preduzeću,radi razumevanja i primene usvojenih ekonomskih znanja

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  6  iz 2001godine,

Preporučena  literatura:”Ekonomika i organizacija preduzeća “ Svetlana Radovanović i Olivera Reči

Razred: Treći i Četvrti

nedeljni fond časova: 2

godišnji fond časova: 62

 

Nastavne teme /

Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Uvod u ekonomiku i organizaciju (2)

 

Predmet ekonomike i organizacije i međuzavisnost

Pojam,značaj,ciljevi i zadaci ekonomike i organizacije

 

Preduzeće(6)

 

 

Pojam,nastanak i razvoj preduzeća

Vrste preduzeća i podela preduzeća

Akcionarsko društvo

Komanditno društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću

 

Sredstva i izvori sredstava(6)

 

 

 

Pojam i oblici sredstava

Poslovna sredstva (osnovna i obrtna)

Sredstva posebnih namena

Izvori sredstava

Tokovi vrednosti u preduzeću(4)

Ciljevi,elementi i oblici angažovanja sredstava

Ciklus i koeficijent angažovanja sredstava

Kontrola angažovanja sredstava

Oblici ulaganja u preduzeću(9)

Pojam i značaj utrošaka

Utrošci prema elementima proizvodnje

Utrošci radne snage,sredstava za rad i predmeta rada

Pojam i podela troškova

Troškovi prema elementima proizvodnje, mestu nastanka,nosiocima i u odnosu na promene u obimu proizvodnje

Kalkulacije troškova

Kontrola utrošaka i troškova

Rezultati poslovanja(3)

 

 

 

Pojavni oblici rezultata poslovanja

Ostvareni fizički obim proizvodnje,ukupan prihod i dobit

 

 

Ekonomski principi poslovanja(9)

 

 

 

 

Pojam,značaj i faktori produktivnosti

Izražavanje i sprovođenje produktivnosti

Pojam,značaj i faktori ekonomičnosti

Izražavanje i sprovođenje ekonomičnosti

Pojam ,značaj i faktori rentabilnosti

Izražavanje i sprovođenje rentabilnosti

 

Funkcije preduzeća(6)

 

 

Pojam i  značaj funkcija preduzeća

Podela funkcija po vertikalnom i horizontalnom kriterijumu

Primarne i sekundarne funkcije

Pojam i značaj primarnih funkcija

 

Organizacija proizvodnje(6)

 

 

Priprema proizvodnje

Organizacija proizvodnje(podela

rada,specijalizacija ,kooperacija i standardizacija)

Tipovi  proizvodnje(vidovi,ritam i sistemi proizvodnje)

Organizacione jedinice proizvodnje(pogoni,radioice,odeljenja…)

Kontrola proizvodnje

Osnovi sistema kvaliteta(8)

 

 

Kvalitet-pojam i značaj

Politika,planovi i programi kvaliteta

Osnovni procesi i zahtevi u sistemu kvaliteta

Sistem kvaliteta

Standardi serije JUS ISO 9000

 

 

Upravljanje posebnim područjima u preduzeću(3)

Upravljanje nabavkom,prodajom,finansijama,marketingom,kadrovima i ostalim područjima poslovanja