El. masine na vozilima

Predmet: ELEKTRIČNE MAŠINE NA VOZILIMA

Cilj predmeta: Cilj je upoznavanje električnih mašina i sticanje potrebnih znanja o elementima, principima rada i namenama električnih mašina na vozilima radi teorijske pripreme za realizaciju praktične nastave.

 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003godine,

Preporučena  literatura:Udžbenik   Električne mašine na vozilu   Jožef Dekanj

RazredTREĆI

nedeljni fond časova: 2 t

godišnji fond časova: 62 teorije

 

 

Nastavne teme /                             Fond časova po temama

Sadržaji po temama

1. MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip rada mašine jednosmerne struje. Indukovana EMS u induktu. Elektromagnetni moment. Uloga mašine jednosmerne struje. Konstrukcija mašine jednosmerne struje.

1.1. Generatori jednosmerne struje

Uloga generatora jednosmerne struje. Načini pobuđivanja.

1.1.1. Dinamo – mašina

Opis, konstrukcija i princip rada dinamo – mašine. Rad dinama na vozilu. Regleri za dinamo – mašine. Električna šema veze.

1.2. Motori jednosmerne struje

Uloga motora jednosmerne struje. Načini pobuđivanja. Puštanje motora u rad. Principi menjanja brzine obrtanja motora. Promena smera obrtanja. Motori jednosmerne struje sa stalnim magnetima. Servo motori.

1.2.1. Elektropokretač

Uloga elektropokretača na vozilu. Konstrukcija elektropokretača. Vrste elektropokretača. Elektropokretač sa zavojnim mehanizmom. Elektropokretač sa pomično – zavojnim mehanizmom. Planetarni elektropokretač. Elektropokretač sa pomičnim rotorom (sa jednim i sa dva automata). Električna šema veze.

1.2.2 Mali motori jednosmerne struje na vozilima

Motor brisača vetrobrana i farova. Motor ventilatora. Motor benzinske pumpe. Motor pumpe za pranje vetrobrana. Motor za otvaranje vrata. Motor za pomeranje sedišta. Motor za otvaranje prozora. Motor za podešavanje retrovizora. Motor antene. Motor pumpe za vodu.

1.2.3. Motori za elektro -viljuškare

1.2.4. Motori za elektromobile

1.2.5. Dinamo – starter

 

 

 

 

 

2. MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE 18

 

 

 

Princip rada mašine jednosmerne struje. Indukovana EMS u induktu. Elektromagnetni moment. Uloga mašine jednosmerne struje. Konstrukcija mašine jednosmerne struje.

1.1. Generatori jednosmerne struje

Uloga generatora jednosmerne struje. Načini pobuđivanja.

1.1.1. Dinamo – mašina

Opis, konstrukcija i princip rada dinamo – mašine. Rad dinama na vozilu. Regleri za dinamo – mašine. Električna šema veze.

1.2. Motori jednosmerne struje

Uloga motora jednosmerne struje. Načini pobuđivanja. Puštanje motora u rad. Principi menjanja brzine obrtanja motora. Promena smera obrtanja. Motori jednosmerne struje sa stalnim magnetima. Servo motori.

1.2.1. Elektropokretač

Uloga elektropokretača na vozilu. Konstrukcija elektropokretača. Vrste elektropokretača. Elektropokretač sa zavojnim mehanizmom. Elektropokretač sa pomično – zavojnim mehanizmom. Planetarni elektropokretač. Elektropokretač sa pomičnim rotorom (sa jednim i sa dva automata). Električna šema veze.

1.2.2 Mali motori jednosmerne struje na vozilima

Motor brisača vetrobrana i farova. Motor ventilatora. Motor benzinske pumpe. Motor pumpe za pranje vetrobrana. Motor za otvaranje vrata. Motor za pomeranje sedišta. Motor za otvaranje prozora. Motor za podešavanje retrovizora. Motor antene. Motor pumpe za vodu.

1.2.3. Motori za elektro -viljuškare

1.2.4. Motori za elektromobile

1.2.5. Dinamo – starter

 

 

 

2.1. Sinhrone mašine (16)

Namoti, EMS i karakteristike sinhronih generatora. Gubici i stepen iskorišćenja.

2.1.1. Alternator

Uloga alternatora na vozilima. Konstrukcija alternatora. Princip rada alternatora. Elektronski regler za alternatore. Prednosti alternatora u odnosu na dinamo – mašinu. Električna šema veze.

3.1. Asinhrone mašine (2)

Svrha asinhronih mašina. Sklop i vrste sasinhronih motora. Princip rada asinhronih motora. Klizanje, gubici snage i stepen iskorišćenja.