Konkurs za upis učenika 2012/2013

KONKURS ZA UPIS UČENIKA
U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2012/2013. god. TEHNIČKA ŠKOLA
P I R O T , Takovska 22, Tel/Faks 010 / 311-269, e-mail: pedagog@tsp.edu.rs, www.tsp.edu.rs

R.br.

PODRUČJE RADA – OBRAZOVNI PROFIL

4 god.

3 god.

Šifra

Mašinstvo i obrada metala

1.

Tehničar za kompjutersko upravljanje

30

 

PIPI SD 4D13S

2.

Automehaničar

 

15

PIPI SD 3D20S

3.

Instalater

 

15

PIPI SD 3D25S

Saobraćaj

4.

Tehničar drumskog saobraćaja

30

 

PIPI SD 4I01S

5.

Vozač motornih vozila


30

PIPI SD 3I11S

Elektrotehnika

6.

Elektrotehničar računara

30

 

PIPI SD 4E08S

7.

Tehničar mehatronike

24

 

PIPI SD 4E26S

8.

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

20

 

PIPI SD 4E21S

 INFORMATOR za upis možete preuzeti ovde:
pdf Upis_Tehnicka_skola_Pirot_Informator.pdf 695.06 Kb