Konsultacije septembar – oktobar 2015

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. У колико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене

за додатне информације> vanredni@tsp.edu.rs 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ: Због извођења школског излета школа неће радити у уторак 6.10.2015.год. Планиране консултације за уторак ће бити одложене за 7 дана у колико не буде другачије објављено.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик  и књижевн. Петровић Бранислава, Тошић Нина 28.9.2015 у 14.00 / каб 17
2. Енглески језик  Влајков Мила 3. разред 1.10.2015. у 13.10 / каб 19
Ђорђевић Ивана 1. и 2. раз. 2.10.2015 у 14.00 /  каб 19
3. Историја  Малићевић Шућро 28.9.2015. у 14.00 / каб. 16
4. Социологија Васиљковић Родољуб 28.9.2015. у 12.20  / каб. 21
8. Устав и права грађана  Васиљковић Родољуб 28.9.2015. у 12.20  / каб. 21
9. Филозофија  Спасић Јелана  
10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан 2.10.2015.  у 12.20/ каб
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 28.9.2015. у 14.00 / каб 5
13. Математика 4. разред Јовановић Драгана 28.9.2015. у 11.30 / каб 12
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 2.10.2015.. у 11.20 / каб 12
15. Физика  Мадић Србислав  
16. Хемија Ћирић Драгана 1.10.2015. u 14h / каб14
17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана 29.09.2015. у 13.10  / каб. 12
18. Географија Костић Јадранка  
19. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица средом пре подне
20. Грађанско в. 2. 3. 4. разред Ђурић Јовица  
21. Физичко васпитање Ставел Милан По договору
       

             

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Системи а. управљања

  Игњатовић Мирјан 1.10.2015. у 11.30  
2 Рачунарство и информатика   Стојковић Небојша 29.9.2015. у 12.25  
3 Мерења у аутоматици   Вацић Саша  29.9.2015 у 14.00  
4 Микропроцесори са ел. прог   Божић Милан 29.9.2015 у 14.00  

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан 1.10.2015. у 14.00 Каб. 15
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

  Станковић Марија 1.10.2015. у 13.10 каб 4
3.

Мотори и Моторна возила

3. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Николић Владимир 1.10.2015. у 13.10 Каб. 31
4.

Мотори и Моторна возила

4. раз. техничари д.с

  Пешић Радомир 1.10.2015. у 9.50 каб 21
5 Основи саобраћајне психологије       Каб. 10
6 Регулисање саобраћаја   Савић Милутин 29.9.2015. у 14.00 Каб. 15
7. Безбедност саобраћаја   Савић Милутин 29.9.2015. у 14.00 Каб. 15
8. Организација превоза   Николић Владимир 1.10.2015. у 11.30 Каб. 31
9. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир 1.10.2015. у 11.30 Каб. 31
10. Основи путева и улица   Јанковић Бојан 1.10.2015. у 14.00 Каб. 15
11. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан 1.10.2015. у 14.00 Каб. 15
12. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан    
13. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан    
14. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 1.10.2015. у 14.00 Каб. 15
15. Шпедиција   Јанковић Бојан    
16. Економика и организација саобраћаја   Марковић Наташа 1.10.2015. у 14.00 каб 21
17.

Практична настава

 1.  разред возачи

  Здравковић Мића 28.9.2015 у 14.00 Каб 3
18.

Практична настава

3.  разред возачи

  Поповић Предраг    
19.

Практична настава

1. и 2.  разред техничари д.с.

  Поповић Предраг    
20.

Практична настава

3.  разред техничари д.с.

  Николић Владимир 1.10.2015. у 13.10 Каб. 31
21

Практична настава

 4. разред

  Савић Милутин 29.9.2015. у 14.00 Каб. 15
22 Специјалистички испити   Савић Милутин 29.9.2015. у 14.00 Каб. 15
23 Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа    
24 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша   Каб.
25 Завршни, матурски испит   Савић Милутин 29.9.2015. у 14.00 Каб. 15

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1

-Организација рада,

-Технолошки поступци

  Станковић Марија 2.10.2015. у 11.35 каб 3
2 Технологија материјала, Моторна возила – возачи   Станковић Марија 1.10.2015. у 13.10 каб 4
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина 1.10.2015. у 14.00 Каб 2
4 Техничко цртање – профил возач мот. возила   Живковић Радмила   1.10.2015. у 9.50 каб 6
5 Практична настава   Голубовић Бора 28.9.2015.  у 11.00 Машинска радионица
6 Термодинамика и термотехника   Манчић Станка 1.10.2015. у 12.20 каб 31
7 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка 1.10.2015. у 12.20 каб 31
8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

  Манчић Станка 1.10.2015. у 12.20 каб 31
9 Технологија обраде   Манчић Станка 1.10.2015. у 12.20 каб 31
10

Механика 2.р

Техничка механика

  Живковић Радмила   1.10.2015. у 9.50 каб 6
11 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка 1.10.2015. у 12.20 каб 31
12 Пројектовање технолошких система   Алексић Војислав Уторак пре подне – договор о току консултација  
13 Машински материјали – за 3. степен   Станковић Марија    
14 Технологија за компјутерски управљане машине   Вељковић Весна, Радмила Ж. По договору  
15 Технологија oбраз. проф. Машинбравар   Пешић Радомир 1.10.2015. у 9.50 каб 21
16 Технологија oбраз. проф. инсталатер   Пешић Радомир 1.10.2015. у 9.50 каб 21
17

Мотори и Моторна возила – ТДС

  Пешић Радомир 1.10.2015. у 9.50 каб 21

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 И МАШИНСТВО (техничар мехатронике)

 

распоред припремне наставе за 3. разред ће накнадно бити објављен