Matrura_Tehničar_Mehatronike_2012

Raspored polaganja Testa čina (praktičnog rada) kao i prateće dokumente (Šablon pisane pripreme i Izveštaj o intervencijama) možete preuzeti iz sekcije Dokumenti – preuzimanje.