bradic

Maturski rad: Bradić Aleksandar, IV-4 „Windows igra – Kliktalica“

Maturant: Bradić Aleksandar , IV-4, Elektrotehničar računara

Predmet: Programiranje
Tema: C# igra Kliktalica

 Razvojno okruženje koje je korišćeno u izradi ove igre se naziva ,, Microsoft Visual C# 2008 Express Edition“. To je alat firme Microsoft koji služi za pisanje tj. kreiranje programa u S# jeziku. S#, objektno orijentisani jezik, je jedan od najzastuplјenijih u svetu upravo zbog tog objektnog modela tj. odgovara realnom svetu koji nas okružuje.
Npr. Jedan automobil je celina koja se sastoji iz mnogo podcelina tj. delova kao što su motor, kočioni sistem, šasija i td. s tim da je za većinu nas bitno da automobil izvršava svoju osnovnu funkciju, a to je prevoz od tačke A do tačke B. S# se ugleda na stvarni svet koristeći takozvane klase i objekte, gde klase predstavlјaju npr. automobil kao koncept ili zamisao, a objekti predstavlјaju neki konkretan automobil kao takav.
Kad se na sve to doda i grafički interfejs (GUI), zahvalјujući kome je korisniku olakšan rad sa računarom, možemo napisati tj. stvoriti gotovo svaki program koji zamislimo.
Ti elementi grafičkog interfejsa su ustvari objekti nekih klasa kao što postoje klase za formu (osnovni element GUI-a), dugmad, tekstualne elemente i td.

 bradic

Pritiskom na ,,Pocetak“ igrač započinje igru. On mora brzim refleksima da hvata tj. klikće (otuda Kliktalica) zvezdicu, koja mu daje životne poene. Da bi igra bila zanimlјivija u pozadini se čuje pesma.
Pritiskom na ,, Kraj“ igrač zatvara igru, uz prateće zvukove sa matične ploče.
Pritiskom na ,, Rezultati“ igrač pristupa rang listi, gde može videti svoje kao i rezultate drugih igrača.