Raspored vanrednih ispita – avgust 2014.

 

Распоред ванредних испита у августовском року 2014.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

1. Јовановић Снежана,пред.

26.8.2014. у 8.00 / каб.17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

4.

Историја

1. Малићевић Шућро – исп

20.8.2014. у 9.00 / договор

2. Костић Јадранка- пред.

 

3. Спасић Радмила

 

8.

Социологија

1. Спасић Јелана 

25.8.2014. у 11.00/ каб 21

2. Ђурић Јовица – пред.

 

3. Васиљковић Родољуб – ис.

 

12.

Математика

 3.и 4. разред

1. Бобан Славковић, председник

20.8.2014. у 9.00 / КАб

2. Маноилов Славољуб

 

3. Свиларов Братислав

 

13.

Физика

1. Миливојевић Владимир

25.8.2014. у 11.00/ каб.

2. Мадић Срба

 

3. Славковић Бобан

 

16

Грађанско в.

2. и 3. разред

1. Спасић Јелана  пред.

25.8.2014. у 11.00/ каб 21

2. Ђурић Јовица – исп.

 

3. Васиљковић Родољуб – ис.

 

17.

Православни катихизис 1.р

Видачић Душко

25.8.2014. у 11.00

Панчић Мирослав – испитивач

 

Николић Славољубпредседник

 

18

Физичко васпитање

Ставел Милан – испитивач

20.8.2014. у 9.00 / договор

Андоновић Александар- пред.

 

Манчић Марко

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Савић Милутин

1. Митић Миливоје

1. Милан Божић, председник

2. Маринковић Драгана

2. Поповић Предраг

2. Саша Вацић, испитивач

3. Николић Владимир

3. Шућро Малићевић – председник

3. Бобан Славковић, члан

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

Кабинет

1.

Мотори и моторна возила – специјалиста

КС1

Николић Владимир

25.8.2014. у 11.00

Каб. 15

2.

Мотори и моторна возила

1. разред – возачи

КС1

Пешић Радомир

20.8.2014. у 9.00

Каб. 

3

Организација превоза

КС1

Николић Владимир

25.8.2014. у 11.00

Каб. 15

4.

Основи путева и улица

КС1

Маринковић Драгана

25.8.2014. у 11.00

Каб. 15

5

Специјалистички испити

КС1

Савић Милутин

25.8.2014. у 11.00

Каб. 15

6

Практична настава – возачи

КС2

Митић Миле

21.8.2014. у 9.00

Каб.  39

7

Електрични и електронски уређаји

КС3

Вацић Саша

20.8.2014. у 12.00

Каб.   

8

Основи саобраћајне психологије

КС1

Јоцић Јелена

25.8.2014. у 11.00

Каб. 15

 

 

 

МАШИНСТВО

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1

Технологија материјала

 

Цветковић Вита

20.8.2014. у 9.00

 

2

Моделирање…

 

Вељковић Весна

27.8.2014. у 9.00

 

3

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

Јовановић Јасмина

22.8.2014. у 10.00

 

4

Пројектовање технол. сист.

 

Вељковић Весна

Божић Дарко

28.8.2014. у 9.00

 

5

Атоматизација и роботика,

Аутоматизација производње

 

Манчић Станка

20.8.2014. у 10.00

 

6

-Технологија за комп. управљане машине

 

Живковић Радмила

Весна Вељковић

27.8.2014. у 9.00

 

7

Хидраулика и пнеуматика

 

Јовановић Јасмина

22.8.2014. у 10.00

 

8

Испитивање маш. констр.

 

Весна Вељковић

27.8.2014. у 9.00

 

9

Програмирање за компјутерски упр. машине

 

Калаџиски Саша

29.8.2014. у 11.00

 

 

ТЕКСТИЛСТВО

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1

Текстилна влакна

 

Спасић Радмила

20.8.2014. у 10.00 / договор

библиотека

2

Рачунарство и информатика

 

Ташков Милисав-исп. Вацић, Стојковић

28.8.2014. у 10.00

 

3

Дизајн текстила

 

Спасић Радмила

По договору

 

4

Технологија конфекције

   

По договору