Sklop_miksera

Maturski rad: Džunić Stefan, IV-1 „MIKSER“

Maturant: Džunić Stefan, IV-1, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Predmet: Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija
Tema: MIKSER

    

Sklop_mikseraZadatak praktičnog rada je modeliranje elemenata kuhinjskog miksera i generisanje tehničkih crteža.

Tehnologije i alati upotrebljeni za izradu zadatka:

Pro Desktop, Microsoft Word, MS Paint .

Maturski rad (Word dokument, modele i crteže) možete preuzeti ovde.


  {edocs}Maturski/Maturski-Dznic Stefan IV-1 – Mikser.doc,750,600,link{/edocs}