Pesic Milan

Maturski rad: Pešić Milan, IV-4 „Kalkulator“

Maturant: Pešić Milan, IV-4, Elektrotehničar računara

Predmet: Programiranje
Tema: „Kalkulator“

 

Na izradnju kalkulatora sam se odlučio zbog svog dobrog poznavanja matematike i ličnog interesovanja za ovu vrstu programiranja.
Projekat je radjen u Visual Studiu 2013, u NET. Framework 4.5 okruženju. Projekat je Win Form Aplikacija povezana sa Access bazom podataka radi lakšeg korišćenja unešenih vrednosti i dobijenih rezultata.

Ovaj projekat predstavlja napredni (drugačije poznat i kao „Naučni“) kalkulator koji ima mogućnost izračunavanja osnovnih arihmetičkih operacija ali i naprednijih trigonometriskih, operacija kombinatorike, korenovanja, stepenovanja i drugih. Pored ovih operacija kalkulator sadrži već gotove, najznačajnije, matematičke konstante kao i mogučnost čuvanja predhodno unetih rezultata kao i pripremu njihovog štampanja u vidu izveštaja.
Kalkulator ima nekoliko delova:
 u donjem desnom uglu moze se videti numericka tastatura za unos kao i tasteri osnovnih arihmetičkih operacija (po uzoru na Num Pad na tastaturi).
 u gornjem levom uglu aplikacije se nalaze 2 displaja, realizovana uz pomoć 2 textbox-a. Prvi služi za prikaz zadate operacije (zadatka) a drugi za unos operanada.
 U DataGridView-u se čuvaju predhodno obrađene operacije i rezultate.
 ostatk radne površine aplikacije čine dugmići za prikaz i pozivanje predhodno pomenutuh operacija i konstanti.

Pesic Milan