stojan1

Maturski rad: Stojanović Aleksandar, IV-4 „Gadget – Aplikacija za prikaz vremena i datuma“

Maturant: Stojanović Aleksandar, IV-4, Elektrotehničar računara

Predmet: Programiranje
Tema: „Aplikacija za prikaz prikaz vremena i datuma“

 

Živimo u svetu u kome je vreme jedan jako bitan resurs. To je resurs podložan stalnim promenama i kao takav, on nema konačnu definiciju, on nema konačnost. Može se sve više sabijati, ubrzavati, drugim rečima u što manjem vremenu činiti što više. Analogna tehnologija sata zastarela je i više je niko ne koristi, više niko nema vremena da se osvrće iza sebe u prostoriji i da juri kretanje kazalјki sata. Sat, kao pokazatelј predragocenog vremena, mora stalno da bude prisutan, na telefonu, na plejerima na računaru pa i u sklopu svake aplikacije. Moja ideja kombinuje programsko rešenje analognog sata i njegov arhaični izgled, a sve to kombinovano u digitalnom obliku.

-Pronalaženje inspiracije i rađanje ideje-
Naime, moja prva ideja kada je u pitanju maturski rad, zapravo, bila je programiranje kalendara koji će prikazivati veme onako kako su vreme računali naši preci, stari Sloveni. Međutim, kako nisam imao dovolјno literature da utvrdim u potpunosti kako su oni praznovali svoje praznike i određivali dane na koje slave svoje praznike, odlučio sam da napravim projekat koji takođe ima veze sa prikazivanjem vremena, a inspiraciju za moj projekat pronašao sam u pesmi „Savior in The Clockwork“ (Spasitelј u mehanizmu sata) grupe Avantasia. 

stojan1stojan2stojan3