ts41-120

Nagrade Fonda za mlade talente RS

ts41-120Od strane Fonda za mlade talente Republike srbije objavljena je konačna lista učenika srednjih škola koji su nagrađeni jednokratnim novčanim nagradama na osnovu njihovih domaćih i inostranih dostignuća na takmičenjima u toku 2011 godine. Šestoro učenika Tehničke škole dobilo je nagrade u ukupnom iznosu od 220.000 dinara.
Nagrađeni su:
Nikola Panajotović i Dušan Manojlović, ученици obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja, sada studenti, koji su osvojili prvo mesto na Republičkom takmičenju učenika saobraćajnih škola, -ž

ts42-120ts43-120Kristina Ćirić, učenica trećeg razreda obrazovnog profila konfekcionar tekstila za osvojeno treće mesto na Republičkom takmičenju učenika tekstilnih škola, i

– ženska reprezentacija u streljaštvu koju čine učenice trećeg razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara Tiha Todorović, Sandra Živanović i Sandra Jeremenković za prvo mesto u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na Republičkom takmičenju u školskom sportu.

Time se broj učenika Tehničke škole koji su bili nagrađivani od strane Fonda za mlade talente popeo na 32, a njihovi ukupni novčani iznosi su se približili iznosu od dva miliona dinara.