Консултације – октобар 2014

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

          У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

         Ванредни ученици уписани у образовни профил ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ обавезно похађају заказане консултације (или програмом предвиђене припреме) из свих предмета који су предвиђени за 1. разред   без обзира када ће их полагати. Накнадне консултације неће бити док се не буде оформила следећа група.

У колико дође до померања неког термина  промене ће бити благовремено објављене на огласној табли и на сајту школе

                                                                                                                                         за  додатне информације:   vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

Божић Бранислава

30.9.2014 у 9.45 / библиотека

2.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

 Влајков Мила

Ђорђевић Ивана

1.10.2014. у 14.00 / каб. 19

3.

Историја

 Малићевић Шућро

3.10.2014. у 11.30 / каб. 7

4.

Социологија

Васиљковић Родољуб

2.10.2014. у 14.00 / каб. 21

8.

Устав и права грађана

 Васиљковић Родољуб

 

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

3.10.2014. у 10.35 / каб.

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

3.10.2014. у 10.35 / каб

12.

Математика 4. разред

Свиларов Братислав

 1.10.2014. u 12.20

13.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

1.10.2014  у 11.30h

14.

Физика

 Миливојевић Владимир

3.10.2014. у 12.25 / каб.

15

Хемија

Ћирић Драгана

29.9.2014. у 14.00 / каб. 14

и  13.10.2014. у 14.00 / каб 14

16

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

 нови термин

30.9.2014. у 11.30 / каб. 12

 и 7.10.2014. у 11.30 / каб 12

17.

Географија

Костић Јадранка

1.10.2014. у 14.00

18

Грађанско в. 1. разред

Алексић Радица

1.10.2014  у 13.05h

19

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

30.9.2014. у 10.35 / каб.

       
       

 

             

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Рачунарска графика и мултимедија

КЕ 3

Благојевић Бобан

26.9.2014. у 9.30

 

2

Рачунарство и информатика

КЕ 1

Стојковић Небојша

26.9.2014. у 9.30

 

3

Електроника  ( I и II)

КЕ 1

Антић Драган

30.9.2014. у 13.30

 

4

Елементи аутоматизације

КЕ 1

Антић Драган

30.9.2014. у 13.30

 

 

 

САОБРАЋАЈ

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

2.

Мотори и моторна возила

КС4

Николић Владимир

1.10.2014. у 14.00

Каб. 16

3.

Моторна возила – возачи 1. 2. разред

 

Цветковић, Пешић

по договору

 

4.

Основи саобраћајне психологије

КС2

   

Каб. 10

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Савић Милутин

2.10.2014. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС1

Савић Милутин

2.10.2014. у 14.00

Каб. 15

9.

Организација превоза

КС1

Николић Владимир

1.10.2014. у 14.00

Каб. 16

10.

Основи путева и улица

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

11.

Интегрални транспорт

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

13.

Саобраћајна инфраструктура

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

14.

Транспортно право и шпедиција

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

15.

Гараже, сервиси и паркиралишта

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

16.

Шпедиција

КС1

Маринковић Драгана

1.10.2014. у 13.15

Каб. 15

17.

Терет у саобраћају…2. разред

КС1

Николић Владимир

 1.10.2014. у 14.00

/каб. 15

18.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

КС5

Поповић Предраг

2.10.2014. у 1000

Каб. 38

19.

Практична настава

 4. разред

КС1

Савић Милутин

2.10.2014. у 14.00

 

20.

Специјалистички испити

КС6

Савић Милутин

2.10.2014. у 14.00

 

21

Пословање саобраћајних предузећа

КС1

Марковић Наташа

   

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

29.9.2014. у 11.25

Каб.

23

Завршни, матурски испит

КС1

Савић Милутин

2.10.2014. у 14.00

Каб. 15

 

МАШИНСТВО

 

 

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Хемија и маш. материјали

 

Цветковић Вита

   

2

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

1.10.2014. у 14.00

 

3

Техничко цртање, Техничко цртање са нацртном геометријом

 

Јовановић Јасмина

1.10.2014. у 14.00

 

4

Техничко цртање – профил саобраћај

 

Пешић Радомир

2.10.2014. у 8.50

 

5

Практична настава

 

Голубовић Бора

29.9.2014.

пре подне

 

6

Технологија материјала

 

Цветковић Вита

8.10.2014. у 14.00

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

30.9.2014. у 14.00

 

8

Основи Машинства

 

Манчић Станка

30.9.2014. у 14.00

 

9

Механика 1.р

 

Манчић Станка

30.9.2014. у 14.00

 

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

2.10.2014. у 12.30

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

30.9.2014. у 14.00

 

12

Машински материјали – за 3. степен

 

Цветковић Вита

8.10.2014. у 14.00

 

13

Машински материјали – техничар за комп. управ.

 

Вељковић Весна

29.9.2014 у 11.35

 3.10.2014. у 13.10 / каб. 9

14

Испитивање машинских конструкција

 

Вељковић Весна

29.9.2014 у 11.35

 3.10.2014. у 13.10 / каб. 9

15

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

29.9.2014 у 11.35

 3.10.2014. у 13.10 / каб. 9

16

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

По договору

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 И МАШИНСТВО (техничар мехатронике)

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Електромашинска припрема

 

Пејчић Братислав

30.09.2014 у 15h/ каб 35

и сваког наредног уторка у 15

2

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

Јовановић Јасмина

1.10.2014. у 14.00

 и сваке наредне среде  у 14

3

Механика 1.р

 

Манчић Станка

30.9.2014. у 14.00 / каб. 4

 и сваког наредног уторка у 14