Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku će biti objavljen u ponedeljak 29.5.2017. god.