Образовања одраслих

У циљу подршке пројекту Образовања одраслих, и добијања статуса „Националног ресурсног центра компетенција за целоживотно учење“, Техничку школу Пирот је посетио помоћник Министра просвете за средње образовање др.Александар Пајић, представница Владе Србије и директор РФЗО филијале за Пиротски округ Милан Јовановић.