ОКРУЖНО/ ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ОКРУЖНО/ ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА СРЕДНЈЕ ШКОЛЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА одржаће се у нашој школи, дана 9.05. 2021. године са почетком у 10 часова

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Окружно/градско такмичење реализује се помоћу јединственог теста на којем се писменим путем проверавају стечена знања о језику.

За сваки тачан одговор добија се по један поен.

Време израде теста износи 60 минута.

На тесту такмичар може освојити највише 40 (четрдесет) поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на тесту да би могао бити рангиран износи 32 (тридесетдва) поена.

Рангирање ученика на окужном/градском такмичењу обавља се према броју освојених поена. Рангирају се само такмичари који су остварили минималан број поена и више на тесту, и то на следећи начин:

1. место освајају ученици са 40, 39 и 38 поена.

2. место освајају ученици са 37, 36 и 35 поена.

3. место освајају ученици са 34, 33 и 32 поена.

Ученици који имају исти број бодова деле исто место.

На републички ниво такмичења пласирају се сви ученици који су освојили 1, 2. и 3. место, под условом да укупан број пласираних ученика на нивоу Србије не пређе 100.

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ НА ТЕСТУ:

Милан Миланов

Александар Андоновић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕДАВАЊЕ:

Марија Ћирић, Гимназија Пирот

Саша Рангелов, Гимназија ,,Свети Кирило и Методије“, Димитровград

Оливера Петровић, Техничка школа, Пирот