Јавни позив за реализацију програма обука и пракси на радном месту – оператер/ка на ЦНЦ машини

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРИМА „АЛАТНИЦА
КРСТИЋ“, „СИН КОМ“, „Д- КОМПАНИ“, „ЗИП ЦЕНТАР“ И УГ „ОСВЕЖЕЊЕ“

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОБУКА И ПРАКСИ НА РАДНОМ МЕСТУ
ОПЕРАТЕР/КА НА ЦНЦ МАШИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке и праксе на радном месту подразумева стручно оспособљавање младих за самосталан рад, кроз теоретску обуку и практичан рaд у компанијама. Овај програм реализује се у оквиру пројекта „Вештином до запошљавања“ који је саставни део националног пројекта „Е2Е – Знањем до посла“, који финансира Швајцарска Агенција за развој и сарадњу.

У оквиру програма ОБУКЕ И ПРАКСЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ОПЕРАТЕР/КА НА ЦНЦ МАШИНИ:

  1. Техничка школа реализује теоријску обуку у трајању од месец дана за 20 кандидата
  2. Након процене стручне комисије 11 најуспешнијих наставиће праксу на радном месту у једној од компанија АЛАТНИЦА КРСТИЋ, СИН КОМ, Д – КОМПАНИ. Компанија обезбеђује ментора и стручно оспособљава лице у дужини трајања од 6 месеци
  3. Ангажованим лицима биће покривени трошкови обуке.

Најуспешнији полазници програма добијају моryћност за заснивање радног односа у компанијама.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма ОБУКЕ И ПРАКСЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ОПЕРАТЕР/КА НА ЦНЦ МАШИНИ: имају сви мпади који су у потрази за послом до 35 година старости.

III НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидати се моry пријавити тако што fle доставити своју радну биографију

  • Е-mailom, на адресу:udruzenje.osvezenje@gmail.com
  • лично, у просторијама Џоб Инфо центра, Богојављенска 3, локап у анексу зграде, сваког радног дана од 9- 14 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће се разматрати.

IV ОСТАПЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму моry се добити у Џоб Инфо центру, телефон: 010- 501-820 и facebook страници

https://www.facebook.com/JOB-INFO-Center-PIROT-331735050606992/

Јавни позив је отворен до 31.10.2017. године