Raspored konsultacija APRIL 2016

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

АПРИЛ 2016.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. У колико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене

за додатне информације>  vanredni@tsp.edu.rs

 


ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик и књижевн. Петровић Бранислава, Тошић Нина 28.3.2016 у 14.00 / каб 18
2. Енглески језик Влајков Мила 3. 4.разред 29.3.2016. у 14.00 / kaб 19
Стојановић Бојана 1. и 2. раз.  
3. Историја Малићевић Шућро 28.3.2016 у 14.00 / каб 16
4. Социологија Васиљковић Родољуб 28.3.2016. у 12.20 / каб. 21
8. Устав и права грађана Васиљковић Родољуб 28.3.2016. у 12.20 / каб. 21
9. Филозофија Спасић Јелана 1.4.2016 у 10.35 / библиотека
10.

– Економика и орг. предузећа

– Предузетништво

Марковић Наташа 31.3.2016. у 14.00 / каб 15
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 1.4.2016. у 13.10 / каб 28
13. Математика 4. разред Јовановић Драгана 31.3.2016. у 11.35 / каб 4
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 1.4.2016. у 11.25 / библиотека
15. Физика Мадић Србислав 29.3.2016. у 11.30 / каб 31
16. Хемија Ћирић Драгана 28.3.2016. u 14.00h / каб14
17. Физичко васпитање Ставел Милан По договору
18. Грађанско в. 2.- 4. разред Ђурић Јовица 1.4.2016. у 14.00 /каб 21

            

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

(+ мехатроника)

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1 Завршни испит 3. степен   Минковић, Јовановић 28.3.2016. у 10.00 Каб 12
2

-Практична настава 2. Разред

-Електрични и ел. системи

  Вацић Саша 1.4.2016. у 9.50 Каб 13
3 Електроника   Антић Драган 30.3.2016 у 13.20 Каб 44
4 Програмабилни логички контр   Антић Драган 30.3.2016 у 13.20 Каб 44
5 Електроенергетика   Митић Словенка 30.3.2016 у 10.35 Каб 16
6 Основи аутоматике- текстилство   Митић Словенка 30.3.2016 у 10.35 Каб 16
7 Одржаванје мехатр. Система   Алексовски Дејан 29.3.2016. у 12.20 Каб 43
8 Предузетништво   Наташа Марковић 31.3.2016. у 14.00 каб 15
9 Мехатронски системи   Божић Милан 1.4.2016. у 9.50 Каб 13

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан    
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

  Станковић Марија 31.3.2016. у 13.15 каб 3
3.

Мотори и Моторна возила

3. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Николић Владимир 29.3.2016. у 11.20 Каб. 39
4.

Мотори и Моторна возила

4. раз. техничари д.с

  Пешић Радомир 25.3.2016. у 9.45 Каб 15
5 Основи саобраћајне психологије     25.3.2016. у 14.00  
6 Регулисање саобраћаја   Савић Милутин

29.3.2016. у 14.00 и

5.4.2016. у 14.00

Каб. 15
7. Безбедност саобраћаја   Савић Милутин

29.3.2016. у 14.00 и

5.4.2016. у 14.00

Каб. 15
8. Организација превоза   Николић Владимир 29.3.2016. у 11.20 Каб. 39
9. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир    
10. Основи путева и улица   Јанковић Бојан    
11. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан 29.3.2016. у 10.40 Каб 31
12. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан 29.3.2016. у 10.40 Каб 31
13. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан 29.3.2016. у 10.40 Каб 31
14. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 29.3.2016. у 10.40 Каб 31
15. Шпедиција   Јанковић Бојан    
16. Економика и организација саобраћаја, Пословање с.п.
  Марковић Наташа 31.3.2016. у 14.00  каб 15
17.

Практична настава

1. разред возачи

  Здравковић Мића    
18.

Практична настава

3. разред возачи

  Поповић Предраг 30.3.2016. у 11.00 Каб 39
19.

Практична настава

1. и 2. разред техничари д.с.

  Поповић Предраг 30.3.2016. у 11.00 Каб 39
20.

Практична настава

3. разред техничари д.с.

  Николић Владимир    
21

Практична настава

4. разред

  Савић Милутин

29.3.2016. у 14.00 и

5.4.2016. у 14.00

 
22 Специјалистички испити   Савић Милутин

29.3.2016. у 14.00 и

5.4.2016. у 14.00

Каб. 15
23 Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа    
24 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша 1.4.2016. у 9.50 Каб 13
25 Завршни, матурски испит   Савић Милутин

29.3.2016. у 14.00 и

5.4.2016. у 14.00

Каб. 15
26 Терет у саобр. и мех. Птер   Јанковић Бојан    
27 Терет са инт. транспортом   Јанковић Бојан 26.3.2016. у 10.40  

 

 

 

 

ТЕКСТИЛСТВО

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика Кабинет
1. Технологија конфекције   Спасић Радмила, Николић Славко Радним даном пре подне библиотека
2. Завршни испит – конфекционар кројач   Спасић Радмила, Николић Славко Радним даном пре подне библиотека
3 Основи аутоматике- текстилство   Митић Словенка 30.3.2016 у 10.35 Каб 16

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1 -Технолошки поступци   Станковић Марија 31.3.2016. у 13.15 каб 4
2 Организација рада   Станковић Марија 31.3.2016. у 13.15 каб 4
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина 30.3.2016. у 11.30 библиотека
4 Техничко цртање са нцрт.   Јовановић Јасмина 30.3.2016. у 11.30 библиотека
5 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка 30.3.2016. у 14.00 Каб 4
6 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка 30.3.2016. у 14.00 Каб 4
7 Аутоматизација произ. И флек   Манчић Станка 30.3.2016. у 14.00 Каб 4
8 Механика 2.р   Живковић Радмила 29.3.2016. у 10.40 Каб 17
9 Технологија материјала 2.р   Живковић Радмила 29.3.2016. у 10.40 Каб 17
10 Компјутерска графика   Вељковић Весна    
11 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна

25.3.2016. у 14.00

договор

 
12 Пројектовање технолошких система   Божић Дарко 29.3.2016. у 13.15  Каб 29
13 Програмирање за комп. управљане машине   Калаџиски Саша 30.3.2016. у 13.15 Каб 10