Raspored konsultacija januar-februar 2016

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. У колико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене

за додатне информације>  vanredni@tsp.edu.rs 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик  и књижевн. Петровић Бранислава, Тошић Нина 25.1.2016 у 10.00 / каб 18
2. Енглески језик  Влајков Мила 3. разред 26.1.2016. у 14.00 / kaб 19
Ђорђевић Ивана 1. и 2. раз.  
3. Историја  Малићевић Шућро 25.1.2016 у 14.00 / каб 16
4. Социологија Васиљковић Родољуб 25.1.2016. у 12.20  / каб. 21
8. Устав и права грађана  Васиљковић Родољуб 25.1.2016. у 12.20  / каб. 21
9. Филозофија  Спасић Јелана 22.1.2016 у 10.35 / библиотека
10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан  
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 22.1.2016. у 13.10 / 
13. Математика 4. разред Јовановић Драгана 21.1.2016. у 11.35 / каб 15
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 22.1.2016. у 11.25 / библиотека
15. Физика  Мадић Србислав 26.1.2016. у 11.30 / каб 31
16. Хемија Ћирић Драгана 25.1.2016. u 14.00h / каб14
17. Географија Костић Јадранка  
18. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица  
19. Физичко васпитање Ставел Милан По договору
20. Руски језик Џигал Фехим По договору

             

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1 Примена рачунара у електр   Божић Милан 22.1.2016. у 11.30 Каб 12
2 Програмирање 2. разред   Вацић Саша 22.1.2016. у 11.30 Каб 12
3 Електроника 2   Антић Драган 25.1.2016 у 12.20 Каб 21
5 Електротехн. материјали   Митић Словенка 22.1.2016 у 14.00
7 Рачунарске мреже и комуникације   Благојевић Бобан 22.1.2016. у 11.25 Каб 12

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан    
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

  Станковић Марија 21.1.2016. у 13.15 каб 3
3.

Мотори и Моторна возила

3. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Николић Владимир 21.1.2016. у 13.10 Каб. 31
4.

Мотори и Моторна возила

4. раз. техничари д.с

  Пешић Радомир 26.1.2016. у 13.15  
5 Основи саобраћајне психологије     22.1.2016. у 13.15  
6 Регулисање саобраћаја   Савић Милутин

22.1.2016. у 9.35 и

26.12.2016. у 14.00

Каб. 15
7. Безбедност саобраћаја   Савић Милутин

22.1.2016. у 9.35 и

26.12.2016. у 14.00

Каб. 15
8. Организација превоза   Николић Владимир    
9. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир 21.1.2016. у 13.10 Каб. 31
10. Основи путева и улица   Јанковић Бојан    
11. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан    
12. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан    
13. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан    
14. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 26.1.2016. у 10.40
15. Шпедиција   Јанковић Бојан    
16. Економика и организација саобраћаја   Марковић Наташа 25.1.2016. у 11.25
17.

Практична настава

 1.  разред возачи

  Здравковић Мића    
18.

Практична настава

3.  разред возачи

  Поповић Предраг 21.1.2016. у 11.35 Каб 39
19.

Практична настава

1. и 2.  разред техничари д.с.

  Поповић Предраг 21.1.2016. у 11.35 Каб 39
20.

Практична настава

3.  разред техничари д.с.

  Николић Владимир    
21

Практична настава

 4. разред

  Савић Милутин    
22 Специјалистички испити   Савић Милутин

22.1.2016. у 9.35 и

26.12.2016. у 14.00

Каб. 15
23 Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа    
24 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша 22.1.2016. у 11.30 Каб 12
25 Завршни, матурски испит   Савић Милутин

22.1.2016. у 9.35 и

26.12.2016. у 14.00

Каб. 15
26 Терет у саобр. и мех. Птер   Јанковић Бојан    
27 Терет са инт. транспортом   Јанковић Бојан 26.1.2016. у 10.40

ТЕКСТИЛСТВО

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика Кабинет
1. Дизајн текстила   Спасић Радмила Радним даном пре подне библиотека
2. Конструкција и моделовање одеће   Спасић Радмила Радним даном пре подне библиотека

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1 -Технолошки поступци   Станковић Марија 21.1.2016. у 13.15 каб 3
2 Организација рада   Станковић Марија 21.1.2016. у 13.15 каб 3
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина 20.1.2016. у 11.30 библиотека
4 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка 21.1.2016. у 12.20 библиотека
5 Компјутерска графика   Вељковић Весна 22.1.2016. у 14.00  
6 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна 22.1.2016. у 14.00  
7 Пројектовање технолошких система   Пејчић Братислав По договору