Raspored konsultacija MART – APRIL 2017

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

МАРТ – АПРИЛ   2017.

 

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

                                                                                                                                        за додатне информације>  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.„>vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик и књижевн.

Ђорђевић Марија

27.3.2017у 11.30 / каб 27

2.

Енглески језик

Влајков Мила

Стојановић Бојана

23.3.2017у 11.30 / каб 27

3.

Историја

Малићевић Шућро

28.3.2017у 10.35 / каб 27

4.

Социологија

Васиљковић Родољуб

23.3.2017у 10.35 / каб 27

8.

Устав и права грађана

Васиљковић Родољуб

9.

Филозофија

Спасић Јелана

24.3.2017у 11.20    или

27.3.2017у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

12.

Математика 1. раз.

Јовановић Драгана

28.3.2017. у 14.00 / каб 5

13.

Математика 3. и 4. раз.

Јовановић Драгана

28.3.2017. у 14.00 / каб 5

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

23.3.2017у 8.50 / каб 27

15.

Физика

Мадић Србислав

27.3.2017у 9.50 / каб 8

16.

Хемија

Ћирић Драгана

17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

23.3.2017. у 14.00 / каб. 14

18.

Економика и орган. пред.

Марковић Наташа

19.

Грађанско в. 1. разред

Алексић Радица

29.3.2017. у 13.10 / каб. 21

20.

Грађанско в. 4. разред

Васиљковић Родољуб

23.3.2017у 10.35 / каб 27

21.

Физичко васпитање

Ставел Милан

По договору

22.

Рачунарство и информатика

Валчић Владимир

29.3.2017. у 13.10 / каб.6

            

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Група предмета – проверастручно-теоријских знања – електротехничар за електронику на возилима

 

Вацић Саша

По договору

2

Рачунарство и информатика

 

Валчић Владимир

29.3.2017. у 13.10

каб. 6

3

Програмабилни логички контролери

 

Антић Драган

По договору

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

Јанковић Бојан

2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

4.

Основи саобраћајне психологије

Костић Наташа

5

Регулисање саобраћаја

Николић Владимир

6

Безбедност саобраћаја

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

7.

Организација превоза

Николић Владимир

27.3.2017. у 14.00

Каб. 15

8.

Превоз путника и робе 3р

Николић Владимир

9.

Основи путева и улица

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

10.

Интегрални транспорт

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

11.

Саобраћајна инфраструктура

Јанковић Бојан

12.

Транспортно право и шпедиција

Јанковић Бојан

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

14.

Шпедиција

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

15.

Економика и организација саобраћаја

Марковић Наташа

28.3.2017. у 14.00

каб 31

16.

Практична настава

3. разред возачи

Сотиров Драган

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

Поповић Предраг

Уторком у 11.30

Каб 39

18.

Практична настава

3. разред техничари

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

19.

Практична настава

4. разред техн.

Николић Владимир

20.

Специјалистички испити

Николић Владимир

21

Пословање саобраћајних предузећа

Марковић Наташа

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

23

Терет у саобр. и мех. прет.

Јанковић Бојан

29.3.2017. у 13.15

Каб. 27

24

Завршни, матурски испит

Николић Владимир

27.3.2017. у 14.00

Каб. 15

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Организација рада,

– Технолошки поступци

 

Станковић Марија

30.3.2017. у 10.35

Каб 27

2

Технологија материјала, Моторна возила – возачи

 

Станковић Марија

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

29.3.2017. у 13.10

Каб 2

4

Техничко цртање

 

Живковић Радмила

5

– Практична настава

 

Голубовић Бора

Понедељком

пре подне

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

9

– Технологија обраде

– Механика 1

– Отпорност материјала

 

Манчић Станка

28.3.2017. у 14.00  

каб 5

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић , Пејчић, Алексић

По договору

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

15

Технологија oбраз. проф. Инсталетер

 

Пешић Радомир

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

24.3.2017. у 14.00

Договор о току консултација

каб 9

или 12

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

24.3.2017. у 14.00

договор

каб 9

или 12

19

Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

24.3.2017. у 14.00

договор

каб 9

или 12

20

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

24.3.2017. у 14.00

договор

каб 9

или 12